๙๗๑. ADDIE MODEL


ADDIE MODEL

ระยะนี้ นั่งอ่านผลงานวิจัยของน้อง ๆ ที่ส่งงานวิจัยมาให้ตรวจผลงาน…ผู้เขียนก็ได้เรียนรู้ถึงความรู้ใหม่ ๆ ไปด้วย ในบางคำก็มีการส่งสัยในเรื่องนั้น ๆ ใช้วิธี Search หาความหมายของคำนั้นขึ้นมาแทน ทำให้ได้ความรู้มากขึ้น…นี่คือ การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตของการทำงาน โดยนำกระบวนการของ Model มาปรับใช้ต่อการพัฒนาในการทำงานให้รวดเร็ว มีคุณภาพ และศักยภาพมากขึ้น

ADDIE MODEL เป็น อีกคำหนึ่งที่พวก HR (Human Resouce) ต้องเรียนรู้ในยุคนี้

ADDIE MODEL หมายถึง หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการวิเคราะห์ที่สาเหตุของปัญหา โดยการคิดค้นโดย Florida State University's Center for Educational Technology ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่

๑. A หมายถึง Analysis (การวิเคราะห์) เช่น การคิดออกแบบบ้าน ต้องมีการกำหนดคุณลักษณะบ้านที่ต้องการ เช่น ขนาดของพื้นที่ที่นำไปใช้ในการใช้สอยภายในบ้าน จำนวนห้อง วัสดุที่ใช้ การตกแต่งภายใน และภายนอก…สำหรับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ คือ ต้องกำหนดเป้าหมาย เช่น ความรู้ ทักษะ หรือ พฤติกรรมในการทำงานที่ต้องการพัฒนา ระดับของการเรียนรู้ที่ต้องการ โดยเราต้องทำการวิเคราะห์ว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบในการที่คิดจะให้แบบนั้น ๆ ออกมาได้บ้าง การวิเคราะห์จะมีส่วนช่วยให้เราได้รายละเอียดมากขึ้น และจะได้ครบถ้วน

๒. D หมายถึง Design (การออกแบบ) ยกตัวอย่าง การออกแบบบ้าน คือ เราจะต้องออกแบบพิมพ์เขียว โครงสร้างของบ้านตามคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้ ส่วนการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับ การวัด ติดตาม ประเมินผล และแผนการสอน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. Development (การพัฒนา) สำหรับการออกแบบบ้าน จะเป็นการสร้าง Model ตัวอย่างของแบบบ้านจำลอง ส่วนการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ นั้น จะสร้างชั้นเรียนทดลอง

๔. Implement (การดำเนินการ) การออกแบบบ้านนั้น จะดำเนินการลงมือสร้างบ้านจริง ส่วนการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จะดำเนินการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ออกแบบไว้

๕. Evaluation (การประเมินผล) สำหรับการออกแบบบ้าน จะประเมินความพึงพอใจ และคุณภาพของบ้านตามคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้ ส่วนการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จะประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่มา : https://www.peoplevalue.co.th/content/9119/addie-model-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

จึงทำให้เห็นว่า ในการทำงานในยุคนี้ คนทำงานต้องการวิเคราะห์เนื้องานที่จะได้ทำด้วยการวิเคราะห์งานก่อน และจึงทำการออกแบบงานว่าควรมีแบบอย่าง อย่างไร โดยมีการพัฒนาแบบงานนั้น ๆ ออกมา เพื่อลงมือสร้างงานตามแบบนั้น ๆ จนสุดท้ายมีการประเมินผลจากงานที่ได้ดำเนินการทำขึ้นมา นี่คือ การทำงานในยุคใหม่ที่คนทำงานต้องทำการ Create งานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการทำงานที่จะทำให้งานนั้นดีขึ้น ประหยัดขึ้น ทั้งทางด้านเวลา คน และค่าใช้จ่าย ตลอดจนคุ้มค่าของการทำงานนั้น เช่น การสร้างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนางานให้เกิดขึ้น ด้วยการสร้างระบบการจัดเก็บงานให้เป็นระบบ เล็ก กระทัดรัด สะดวกในการจัดเก็บ ค้นหา และรวดเร็วในการทำงาน ถือเป็นการพัฒนางานในโลกยุคใหม่นี้

***********************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

หมายเลขบันทึก: 703182เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2022 16:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2022 16:20 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี