2022-05-06 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gig & jig


Revision G

2022-05-06

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gig & jig

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com

ออกเสียง gig = ‘gig

ออกเสียง Jig = ‘jig

 

Common Errors in English Usage Dictionary

The jig is up” 

          is an old slang expression 

meaningthe game is over—we’re caught.” 

OR A musician’s job is a gig

 

DICTIONARY.COM UNABRIDGED BASED ON 

THE RANDOM HOUSE UNABRIDGED DICTIONARY:

GIG    Slang

Noun: = a single professional engagement

of one or more performers, 

especially of jazz or rock musicians:

                   His band has a gig at a club in New Jersey.

           = a live performance, as on a stage:

                   I went to see my friend's comedy gig.

           = any job, especially one of short or uncertain duration:

                   Years ago he had a teaching gig out west somewhere.

Adjective:

            = relating to or being a job of short or uncertain duration:

                   Gig workers don't receive benefits such as health insurance.

verb (used without object), gigged, gig·ging.

             = to work as a musician or other performer

                 especially in a single engagement:

                    That vocalist has gigged with some of 

                     the biggest names in the business.

             = to work at any job

                 especially one of short or uncertain duration:

                      He gigs as a clown at children’s birthday parties.

 

Merriam-Webster Dictionary:

GIG

Definition 

        = a job usually for a specified time

            especially : an entertainer's engagement

 

The humble gig, 

         the first half of today's gig economy, 

         is a word of unknown origin

It is orthographically identical to many other gigs, 

         including the ones meaning

         "something that whirls or is whirled," 

         "a light 2-wheeled one-horse carriage," and 

         "an arrangement of hooks to be drawn through a school of fish 

         in order to hook their bodies," 

         but etymologically unrelated.

This gig begins appearing in writing in the mid-1920s, 

       initially in reference to society or jazz bands 

       working at a club or spot for some non-extended period.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Words We're Watching: 'Gig Economy'

Update: This word was added in April 2019

"I'll get us a Lyft."

"The Postmates guy is downstairs with my Taco Bell."

"That website still owes me money."

 

Phrases like this 

          are quite common in the gig economy. 

          The term describes a sector of the service industry 

           primarily devoted to work done on a freelance or temporary basis.

 

You might have first heard about the gig economy

when ride-sharing apps like Uber and Lyft became popular, 

or the first time you rented lodging through Airbnb.

 

But thanks to the preponderance of other app-based platforms 

such as TaskRabbit, 

           the term has expanded to other lines of work; 

           now you can hire yourself out for handyman work, 

          for cleaning, for grocery shopping or making deliveries

 

It's become an appealing way to make a living 

        for those who seek flexible hours 

        or the independence that comes with being self-employed.

 

In many ways, the gig economy isn't new,

          nor did it arise strictly as a result of apps; 

          there are many jobs that have traditionally 

          been performed on a pay-as-you-go basis, 

          such as babysitters or repairmen, or freelance writers. 

 

Gig has a number of senses in English, 

          including a horse-drawn two wheeled carriage, 

          as well as the "whirling top" sense that gives us whirligig.

 

The gig in gig economy 

          can be ascribed to the sense of gig 

          traditionally used for musical performances 

          ("The band has gig in town next week"). 

 

Early use of the term traces to single-occasion jazz performances 

           (also known as one-night stands) in the 1920s. 

           Before then, the word saw sporadic use 

          as a casual way of referring to one's general situation

with occasional vague reference to work:

 

Although some have speculated that 

           gig is short for engagement

           our etymologists have concluded

          that the ultimate origin of the word is unknown.

 

What we know for sure is that there's an app for everything, 

and that likely won't change for a while.

 

Dictionary.com:

ORIGIN OF JIG

First recorded in 1855–60; 

probably akin to jig2, in the sensejerk to and fro”; 

origin and interrelationship of these words uncertain

 

ORIGIN OF JIG

First recorded in 1550–60; in earliest sensekind of dance”; 

further origin uncertain

perhaps from Middle French giguer to frolic, gambol,” 

possibly from an unattested West Germanic verb

noun

(formerly used in communications to represent the letter J.)

noun Slang

          Extremely Disparaging and Offensive.

          a contemptuous term used to refer to a Black person.

 

ORIGIN OF JIG

First recorded in 1920–25, 

          Americanism; of uncertain origin; cf. jigaboo

 

American Heritage® Dictionary of the English Language:

Jig  (jĭg)

n. Offensive Slang

Used as a disparaging term for a black person.

[Probably shortening of jigaboo.]

 

Collins COBUID English Dictionary:

WORD ORIGIN FOR JIG

C16 (originally: a dance or the music for it; 

         applied to various modern devices because of the verbal sense: 

         to jerk up and down rapidly): of unknown origin

หมายเลขบันทึก: 702561เขียนเมื่อ 6 พฤษภาคม 2022 15:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤษภาคม 2022 15:44 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท