2022-05-06 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gibe & jibe


Revision G

2022-05-06

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – gibe & jibe

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.: GTK#683355 dated 2020-10-04

 

Dictionary.com

ออกเสียง Gibe / jibe = ‘JAHYB

 

Dictionary of Problem Words and Expressions:

Gibe means “to scorn,” 

                     “to sneer at”: 

                             Please don’t gibe at me.”

Jibe has the same meaning as Gibe 

          but may also be used to refer to changing direction

                “The boat jibed twice on the homeward run.”

 

Common Errors in English Usage Dictionary

“Gibe” is a now rare term meaning “to tease.” 

“Jibe” means “to agree,” 

             but is usually used negatively,

              as in “the alibis of the two crooks didn’t jibe.” 

 

The latter word is often confused with “jive,” 

            which derives fromslang 

            which originally meant to treat in a jazzy manner 

                    (“Jivin’ the Blues Away”) 

but also came to be associated with deception 

            (“Don’t give me any of that jive”). 

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree 

gibe

           = jeer; taunt; deride: 

               They gibe him whenever he tries to speak.

Not to be confused with:

jibe     =  shift sails; be in agreement: 

                Her explanation is likely to jibe with what he said.

jive     =  early jazz; 

             = Slang. meaningless talk; to tease, fool, kid: 

                 Don’t jive me with your sweet talk.

 

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for gibe

Scoff, Jeer, Gibe, Fleer, Sneer, Flout 

mean to show one's contempt in derision or mockery

Scoff stresses insolence, disrespect, or incredulity

as motivating the derision

scoffed at their concerns 

Jeer suggests a coarser more undiscriminating derision.  

          the crowd jeered at the prisoners  

Gibe implies taunting either good-naturedly or in sarcastic derision.  

         hooted and gibed at the umpire  

Fleer suggests grinning or grimacing derisively.  

the saucy jackanapes fleered at my credulity  

Sneer stresses insulting by contemptuous facial expression, phrasing, or tone of voice. 

sneered at anything romantic 

Flout stresses contempt shown by refusal to heed

flouted the conventions of polite society

 

Did You Know?

Confused about "jibe" and "gibe"? 

The distinction actually isn't as clear-cut 

as some commentators would like it to be. 

"Jibe" is used both for the verb meaning 

"to be in accord," agree" ("jibe with") 

and for the nautical verb and noun 

("jibe the mainsail," "a risky jibe in heavy seas"). 

"Gibe" is used for the verb "to deride or tease" 

and the noun "a taunting remark." 

But "jibe" is a recognized variant of "gibe," 

so it also has taunting or teasing uses

"Gibe" has been used occasionally as a variant of "jibe,"

but this use is very rare, and 

many people consider it to be an error.

 

Merriam-Webster Dictionary

Usage Notes

'Jive' vs. 'Jibe' vs. 'Gibe'

Does your gibe jibe with your jive

Or is your jibe jiving with your gibe

This trio of words 

has some overlapping qualities (not to mention letters), 

and has been troubling people for some while.

'Jive' is not defined as "in accord with," 

          but has been used as such since the 1940s.

Of the three

gibe is by far the oldest

It has been used as a noun 

(“a taunting sarcastic comment or expression”) 

and as a verb 

(“to utter taunting sarcastic words”) 

since the middle of the 16th century.

We do not see evidence of jibe with the meaning ofto be in accord” 

          until the beginning of the 19th century, 

although the word does exist prior to that with other meanings. 

Jibe, for instance, is commonly found as a variant spelling 

for the meanings of gibe listed above.

 

Occasionally these two will swap positions

and gibe will be found as a variant form of jibe, 

typically in the formdoesn’t gibe with," 

but most usage guides and publications 

that care about this sort of thing

considers it to be in error

 

Jive is a more common variant of jibe than gibe is.

Gibe is almost always used to refer to taunts

or to the act of taunting.
Jibe may be also used to mean “to taunt,” 

but it is the only one of the three 

that should be used to mean 

“is in accord with” 

(as in “That doesn’t jibe with what I thought”).
Jive is the one of the three 

that should be used to indicate 

a manner of speech, or perhaps by swing dancers.

หมายเลขบันทึก: 702545เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2022 16:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2022 16:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท