๙๕๙. การเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการรับราชการ


การเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการรับราชการ

ในการทำงานรับราชการ…ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทใดก็ตาม สิ่งที่สำคัญ นั่นคือ การปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานของภาครัฐได้มอบหมาย แต่งตั้งให้ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ภาระงานต่าง ๆ บรรลุไปได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายบรรลุผลตามภารกิจ และวัตถุประสงค์ของภาครัฐ

รายทางของการปฏิบัติงานของราชการ นั่นคือ การพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ต่อการปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่าง ๆ ของภาครัฐที่ได้มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และทันโลก บุคลากรที่ทำงานให้กับภาครัฐต้องมีการพร้อมรับกับระเบียบต่าง ๆ กฎหมาย กติกาของสังคมที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ต้องเปิดใจยอมรับต่อการปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ โดยทุกคนที่ทำงานต้องพร้อมใจกับการที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ได้ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นค่านิยม และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน นี่คือ การพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของการปฏิบัติงานราชการ…มิควรปิดใจในการไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง เพราะนั่น ทำให้เป็นตัวถ่วงของการพัฒนาหน่วยงาน และประเทศชาติ

อย่าลืมว่า…การปฏิบัติงานของราชการ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หากท่านใดไม่เปิดใจที่จะเรียนรู้ จะทำให้ขาดโอกาสในการเชื่อมโยงความรู้ เพราะความรู้ในแต่ละเหตุการณ์ สถานการณ์ กาลเวลา นั้น จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ถ้าคนทำงานรับราชการได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเรื่องเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ ๆ ที่ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยน จะทำให้บุคลากรที่ทำงานภาครัฐได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจตรงกัน และนำความรู้ใหม่ที่ได้รับนั้นมาปรับ ประยุกต์ใช้ต่อการทำงานภาครัฐได้ทันโลก ทันเหตุการณ์ของบ้านเมือง เพราะนี่คือ การพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริง…บุคลากรของประเทศไทย ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนี้ค่ะ…เป็นกำลังใจให้สำหรับคนรุ่นใหม่นะคะ ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ…ขอส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นใหม่…

การไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง…การไม่เรียนรู้ตลอดชีวิตของการปฏิบัติงานของราชการ ทำให้เป็นตัวถ่วงของการพัฒนาประเทศชาติค่ะ…จงเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมเปิดใจพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้และให้เป็นค่ะ

******************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี