GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วารสารบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คนตั้งเรื่องควรทำการบ้านสักหน่อย

วันนี้มีประชุม2เรื่อง
เรื่องแรกคือ การจัดทำวารสารบริการวิชาการของม.วลัยลักษณ์
มีคณะทำงานประชุมกันมาครั้งหนึ่งแล้ว
นัดประชุมกันโดยมีเพียงหัวข้อ ผมเสนอว่า คราวหน้าขอให้นัดหมายให้ชัดเจนกว่านี้ว่าเป็นการ
1)แจ้งเพื่อทราบ
2)ขอความร่วมมือ
3)ขอหารือเรื่องอะไรบ้าง?
คนตั้งเรื่องควรทำการบ้านสักหน่อย
ผมดูเนื้อหาในวารสารที่ร่างไว้แล้ว เห็นว่าเป็นวารสารของศูนย์บริการวิชาการ แม้เจ้าของเรื่องจะบอกว่ามีแนวคิดจัดทำเป็น วารสารบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยก็ตาม (นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่พบว่า แนวคิดกับวิธีการไม่สอดคล้องกันเท่าไร?)
ผมเสนอว่า แนวคิดการทำวารสารน่าจะมี3แบบโดยใช้เกณฑ์ต่างๆกันคือ1)งานบริการวิชาการที่อิงตามศาสตร์ในแต่ละกลุ่มตามแนวทางการประเมินของสมศ.
2)งานบริการวิชาการที่อิงตามโครงสร้างหน่วยให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยคือส่วน/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน
3)งานบริการวิชาการที่อิงตามโครงสร้างของศูนย์บริการวิชาการ
ซึ่งผมเห็นว่าเนื้อหาที่ทีมงานร่างไว้เป็นแบบที่3 คือ
อิงตามกลุ่มงานภายในศูนย์บริการวิชาการ

ผมเสนอให้เป็นปรับเป็นแบบที่1 โดยใช้การทำวารสารเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและจัดทำฐานข้อมูลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามกลุ่มสาขาวิชาที่สมศ.จัดแบ่งไว้
เป็นการทำงานหวังผลไกล

โดยนำเสนอกิจกรรมบริการวิชาการในรอบ4เดือน สรุปเรื่องเด่นๆ      นำลงวารสาร

1)เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายงานบริการวิชาการภายในกลุ่มวิชาการที่เรามี
2)ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมไว้คือฐานงานบริการวิชาการเพื่อการประเมินของสมศ.ในรอบต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): งานบริการวิชาการ
หมายเลขบันทึก: 69694
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)