2022-01-18 ศัพท์ น่าสับสน - Set – C -climactic & climatic


Revision C

2022-01-18

ศัพท์ น่าสับสน - Set – C -climactic & climatic

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com:

ออกเสียง climactic = “klahy-MAK-tik”

ออกเสียง climatic = “klahy-MAT-ik”

 

Dictionary of Problem Words and Expressions:

climactic & climatic    

Climactic pertains to climax, 

the final and most forceful one of a series of ideas or events
“The duel was the climactic scene of the drama.”

Climatic pertains to climateor weather conditions:

Edith likes climatic conditions in the Virgin Islands.”

 

Dictionary.com:

CLIMACTIC VS. CLIMATIC

What’s the difference between climactic and climatic?

Climactic is used to describe things that involve or feel like a climax

—the culmination or most intense part of a story or situation. 

 

Climatic means relating to climate

—the average atmospheric conditions that prevail in a given region 

over a long period of time

whether a place is generally cold and wet or hot and dry,

for example.

Climactic is used in situations in which a peak of some kind 

is being reached

such as a climactic ending of a movie. 

The word anticlimactic is used—perhaps more commonly

to mean the opposite

such as when you expect something exciting to happen but it doesn’t.

 

Climatic isnot all that commonly used, 

especially because it has a much more narrow meaning

It’s typically usedin scientific contexts involving climate and weather.

 

You can keep theirspellings straight 

by remembering that climactic comes from climax, 

so it needs that c in replacement of the x before the ending -tic. 

Climatic, on the other hand, is basically climate plus the -ic ending 

(with the e having been dropped).

 

Here’s an example of climactic and climatic used correctly in a sentence.

Example

Many people have failed to recognize the danger 

of the change in climatic conditions because the change has been 

relativelygradual one, rather than a dramatic, climactic spike

but that may soon change.

 

Dictionary.com:

“Climactic” vs. “Climatic”

Published March 30, 2020

 

There’s nothing worse than getting ensconced in a book 

that’s building up to a big moment … 

only to be interrupted and have to put it down 

before the most exciting part.

Are you missing out on the climatic moment? 

Or was it the climactic scene that got disturbed 

before you could read it through?

 

Although they look and sound alike

these two adjectives are distinctly different

And that extra C is more important than many realize.

 

What does climactic mean?

The word climactic is the winner in the above situation

as it’s defined as “pertaining to or coming to a climax.” 

In general, it describes the highest or most intense point 

in the development or resolution of something.

 

But when talking about literary or dramatic work specifically, climactic refers to “the crucial and most intense scene, typically that becomes a major turning point in the plot.”

 

First recorded in 1747 to illustrate the forming of a climax, 

climactic is thought to follow the model of syntax and syntactic.

Syntax, which means “the study of patterns or rules 

for the formation of grammatical sentences in a language,” is a noun.

However the adjective, syntactic, which first originated around 1570

isn’t just formed by adding a suffix to the root word like many others

Instead, the ending –ctic creates this new adjective. 

Climactic follows this same pattern.

 

What does climatic mean?

Climatic on the other hand packs a less exciting punch

Instead of describing a powerful scene or orgasmic moment

this adjective relates to climate

 

First originating sometime between 1820–30 

to “describe a location’s weather over a period of time,” 

 

this term can also be used to distinguish that 

“an ecological phenomena occurred due to climate 

rather than because of soil or topography.”

 

How to use each word

Given that these adjectives are completely unrelated 

and greatly differ in meaning

they can’t be used interchangeably.

 

If you’re referring to 

a movie’s climactic scene that nobody saw coming

we bet it was much more exciting than 

the climatic changes in Florida over the past week.

 

An actor’s performance during a TV show’s cliffhanger 

can enhance the climactic twist 

but it’s the climatic changes across the world 

that have environmentalists concerned.

 

Greta Thunberg likely cares more about 

the climatic impact of global warming than 

whether or not 

Harry Potter has a climactic face-off with Lord Voldemort.

 

Climatic is the perfect choice for something related to weather 

but remember to swap it for climactic 

when talking about any big climax—whether personal or literary.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Usage Notes

On ‘ClimaticandClimactic

One letter makes all the difference.

 

What is the difference between the adjectives climatic and climactic?

Climatic means “of or relating to climate.” 

It can describe things that pertain to 

the climate patterns of a place 

or to events attributed to climate change.

 

Climactic means “of, relating to, or constituting a climax.

It describes thingsthat amount to the high point of something

or the point of greatest tension (such as within a narrative).

 

Climatic and climactic might arguably fall

into the category of words you don’t even realize are two different words until you see them printed next to each other 

(or, perhaps, read an article about their usage on the internet). 

 

One factor that causes people to overlook their distinction 

might be that they share the same origin

The nouns on which they are based, 

climate and climax,

both ultimately derive from the same Greek nounklima

meaninginclination, latitude, climate.”

 

It’s not unusual to see climatic used in instances where 

amounting to a climax” is clearly what is meant. 

Nor is it strange to see the reverse

 

For one thing, 

climactic is more likely to occur in prose pertaining to any subject

while climatic is (logically) more or less restricted to science writing,

and writers whose subject is climate science 

are likely to be alert to the difference. 

 

For the most part, 

confusion between climactic and climatic 

is limited to spelling or typing and rarely reflected in speech.

 

Oh yeah, uh, we forgot to mention 

we've been defusing a bomb this entire time

Red wire or green wire? Which do we snip?

Phew. Now that was an action-packed ending.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Usage Notes

A Commonly Confused Words

climactic vs. climatic

Climactic and climatic are both adjectives.

Climactic is related to the word climax: 

it means "most exciting and important," 

as in "the movie's climactic chase scene."

Climactic means "of or relating to climate," 

as in "climatic conditions in the region that make it an ideal place to grow grapes.”

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree:

climactic

= pertaining to or coming to a climax: 

climactic second act

Not to be confused with:

climacteric

menopause; any critical period: 

climacteric of civil unrest

climatic

= pertaining to climate

= a prevailing condition or atmosphere: 

The plane was grounded due to unfavorable climatic conditions.

 

Collins English Dictionary:

cliˈmactically adv

Usage: 

Climatic is sometimes wrongly used where climactic is meant. 

Climatic is properly used to talk about things relating to climate; 

climactic is used to describe something which forms climax.

หมายเลขบันทึก: 696279เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2022 12:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มกราคม 2022 12:36 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี