เท่าที่สังเกตคำภาษาไทยที่ใช้ในรายการวิทยุและโทรทัศน์ปัจจุบัน มีหลายคำที่ฟังแล้วไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด อะไรถูกอะไรผิด วันนี้เลยบังคับตัวเองให้เปิดพจนานุกรมมาดูว่าที่ถูกต้องนั้น ควรจะเป็นอย่างไร ดูแล้วก็เลยอยากจะบันทึกไว้ตรงนี้ด้วยไว้เตือนตัวเองเพราะเข้ามาดู blog เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว และหากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็จะดีใจค่ะ กลไก อ่านว่า กน-ไก (เท่านั้น) มูลความ อ่านว่า มูน-ละ-ความ (เท่านั้น) คำต่อไปนี้อ่านได้ 2 อย่างนะคะ มูลฐาน มูลนิธิ มูลค่า มูลเหตุ