การเรียนการสอนนาฏศิลป์ แบบออนไลน์


    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 ได้กําหนดจุดหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ใช้ศัพท์เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอด ความรู้สึกความคิด 2 อย่างอิสระสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจําวันเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3)

 

    ในการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์เรื่อง นาฏยศิลป์ไทยนั้น ประกอบไปด้วย สาระเนื้อหาค่อนข้างเป็นไปในเชิงปฏิบัติครูโดยทั่วไปจึงมักใช้การบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนผ่าน ครูผู้สอน โดยผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติตามทำให้ให้นักเรียนจดจำท่ารำไม่ได้เมื่อกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านและการ แทรกเนื้อหาเข้าสู่บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนที่นักเรียนมี พัฒนาการการเรียนรู้ที่ช้ากว่าเพื่อนร่วมชั้น จะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ แม้จะตั้งใจดูและ ปฏิบัติตามแล้วก็ตามหรือบางครั้งเมื่อไม่เข้าใจท่ารำที่ครูสาทิตให้ดูครูกำลังถ่ายทอดอันเป็นปัญหาในการจัดการ ชั้นเรียนต่อครูผู้สอนตามมา กลุ่มนี้จึงมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ      

         การเรียนออนไลน์วิชานาฏศิลป์เป็นการฝึกทักษะปฏิบัติโดย ให้สอดคล้องกับการศึกษาไทยในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจและใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีทีหรืออาจเรียกว่าเป็นการนําโลกของโรงเรียน เข้าสู้โลกของนักเรียน คือ โลก ดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

          ก่อนทําการเรียนด้วยบทเรียน สื่อการสอนออนไลน์วิชานาฏศิลป์เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบ ห้องเรียนกลับด้าน ครูควรจะชี้แจงและแนะนําการใช้บทเรียนเว็บไซต์ช่วยสอนนาฏศิลป์เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติโดยใช้รูปแบบ ห้องเรียนกลับด้าน แก่นักเรียน โดยครูแนะนําด้วยตนเองหรือให้นักเรียนอ่านวิธีการใช้บทเรียนจากคู่มือการใช้

หมายเลขบันทึก: 693682เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 10:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 ธันวาคม 2021 10:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี