KM กรรมการนิสิตนักศึกษาประจำหอพัก(ต่อ)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่ออ่อนนิสิตนักศึกษาง่ายกว่าที่คิด

นำเสนอผลงานกลุ่ม 1  "ชายและหญิงอยู่ร่วมกันได้อย่างไร"

S6000641.JPG
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
สนิทสนมกัน จนมีชื่อฉายา    หมูเฒ่า หมูป่า พ่อเฒ่าเต่า
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

 นำเสนอผลงานกลุ่ม 2 "กิจกรรมพัฒนาชุมชน "

S6000642.JPG

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

1. ความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับนิสิตนักศึกษา
2. นักศึกษามีความมุ่งมั่น ความตั้งใจเดียวกัน
3. ความช่วยเหลือขององค์การนิสิต
4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน

 

นำเสนอผลงานกลุ่ม 3 "เรื่องของฉันเหมือนเรื่องของเธอหรือเปล่า.... " 

 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อกิจกรรม เสียสละ แยกกิจกรรมกับการเรียนให้ได้ 2. ไฝ่รู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปีที่แล้วกิจกรรมอะไรสำเร็จแค่ไหน

3. มีความคิด กล้าที่จะแสดงความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกต่อสาธารณะชน ถ้าไม่กล้าก็ถ่ายทอดไม่ได้

4. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ประยุกต์กับการศึกษาได้

5. จัดสรรทรัพยากรมนุษย์ ใช้แค่ไหน  แก้ไขปัญหาได้

6. การบริหารเวลาให้เหมาะสม

นำเสนอผลงานกลุ่ม 4 "สมุดกิจกรรมหอพัก " 

 

S6000644.JPG

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

1. ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักศึกษา (สนใจกิจกรรมกีฬา ดนตรี)

2.  แรงจูงใจ (ลายเซ็น ครบ 70% , อาหารว่าง เช่น ไอติม)

3. รูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนานหรือมีประโยชน์ น้องจะเข้าร่วม

4. มนุษยสัมพันธ์อันดีที่คณะกรรมการหอพักมีต่อน้อง ๆ นักศึกษา หากยิ้มแย้มแจ่มใส น้องจะรัก

 5. เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ จิตสำนึกของนักศึกษา

นำเสนอผลงานกลุ่ม 5 "สงครามระหว่างชนชั้น "

S6000648.JPG
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

1. การมีสติ 2. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

3. มีความกล้าหาญ รวมถึงการไม่ดูดายต่อปัญหา พอที่จะต่อสู้กับน้องที่มาเยอะ4. การติดต่อกับบุคคลภายนอก เพื่อเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย

5. ความน่าเชื่อถือของตัวคณะกรรมการ

นำเสนอผลงานกลุ่ม 6 "ปลอบ" 

S6000651.JPG

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

1. การรับฟังปัญหาหลาย ๆ ฝ่าย2. มีการลำดับความคิด -> สืบหาข้อเท็จจริง3. มีมนุษยสัมพันธ์

4. ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ : ไม่ตื่นตระหนก การเก็บความลับ

จบด้วยการจุดประกายให้นักศึกษาเขียน blog โดยมีนักศึกษานำเสนอ blog ตัวอย่างต่อด้วยเพลงสถาบันมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสัญญาว่าเราจะเป็นเครือข่าย  กัน 7 วิทยาเขต ด้วยเพลง "คำสัญญา"   ขอเชิญชวนสถาบันอื่นร่วมเครือข่าย การจัดการความรู้กิจการนักศึกษานะคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ประสบการณ์#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#กิจการนักศึกษา#การพัฒนานักศึกษา#หอพักนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 69280, เขียน: 25 Dec 2006 @ 15:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
พี่อัมพรคะ
รูปไม่แสดงค่ะ   หลายรูป
จะรอดูรูปนะคะ
ขอบคุณค่ะ ใสภาพหมดแล้วนะคะ พี่อัมพรมองเห็นภาพนะ  แต่ภาพขึ้นช้ามาก  รบกวน ผู้ดูแลระบบช่วยด้วยค่ะ