หวัดดีค่ะในวันนี้ก็จะขอมาบอกเล่าเก้าสิบในเรื่องงานวิจัยที่กำลังได้รับความสนใจในแวดวงผ่าตัดหัวใจหรือชุมชนเสื้อเขียวซึ่งเป็นสถานที่ที่น้อยคนจะได้แวะเวียนเข้าไปเพราะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าใครก็ตามที่ต้องทำงานจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบรับผิดชอบสูงและจะต้องป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพบว่าหลังผ่าตัดหัวใจก็ยังพบภาวะแทรกซ้อนตามหลังมาเสมือนเจ้ากรรมนายเวรเก่า  ดังนั้นแนวโน้มงานวิจัยในด้านการผ่าตัดหัวใจจึงพยายามพัฒนากระบวนการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้  โดยมีแนวคิด Early detection and early protection before the point of no return  แล้วพบกันใหม่นะคะ