ชีวิตที่พอเพียง 4045a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๒๒ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔   ช่วงผ่อนคลายลงช้าๆ


ชีวิตที่พอเพียง 4045a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๒๒ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔   ช่วงผ่อนคลายลงช้าๆ    

๒๓ กันยายน   

เช้าประชุมคณะกรรมการนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพ ของ สช. ทางซูม     บ่ายเป็นวิทยากรเรื่อง เรียนเพื่อรู้ ใน mappa ร่วมกับตั้ม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๖๒๐  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๑๔๓   จากทัณฑสถาน ๔๗๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๘,๓๖๗ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๖.๗ ล้านโดส    สถานการณ์ระบาดค่อยๆ ลดลง    

 

 ๒๔ กันยายน     วันมหิดล

เช้าให้สัมภาษณ์ นศ. ปริญญาเอกเรื่องจิตกรุณา  ทางโทรศัพท์   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๑,๓๑๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๒๐๓    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๗๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๗,๓๙๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๔๗.๓ ล้านโดส 

ฉีดวัคซีนได้ถึง ๑.๓ ล้านโดสในวันเดียว   

 

๒๕ กันยายน (เสาร์)   

เช้าประชุมสภา มช. ทางซูม            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๖๕๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๒๑๓    ในทัณฑสถาน ๙๒   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๔,๕๔๐ ราย     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว  ล้านโดส  

   

 

๒๖ กันยายน (อาทิตย์)          

อยู่บ้าน   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๘๐๙     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๐๐๐    จากทัณฑสถาน ๕๓๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๒,๔๖๓ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๕,๑ ล้านโดส    

มีการชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม ทุกวัน        

            

๒๗ กันยายน    

              บ่ายประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้     ทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๑๘๐   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๖๙    จากทัณฑสถาน ๑๒๗    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๒๐,๑๕๖ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๕๐.๖ ล้านโดส      

การติดเชื้อรายใหม่ลดลง   

 

๒๘ กันยายน  

เช้า บรรยายเรื่อง DE แก่ มอ. ทางซูม     ค่ำประชุม PMAC Preparatory Meeting 6, Day 1        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๘๒๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๘๗   ในทัณฑสถาน ๒๖๙   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๖,๗๑๑ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๑.๔ ล้านโดส      

  

๒๙ กันยายน   

เช้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ของ กสศ. ทางซูม    ค่ำประชุม PMAC Preparatory Meeting 6, Day 2

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๐๔๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๑๘๒   จากทัณฑสถาน ๑๗๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๕,๔๒๓ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ล้านโดส   

มีการชุมนุมประท้วงนายกรัฐมนตรีทุกวัน     สัปดาห์น้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ 

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๒๒ กันยายน ๑๑,๒๕๒ (๑๑,๒๓๕) ๑,๕๑๑,๓๕๗ ๑๕,๗๕๓ ๒๓๐,๓๔๑,๓๔๘ ๔,๗๒๓,๑๓๐ (๑๖ น.) ๔๓,๒๔๒,๓๐๒/๖๙๖,๘๖๗
๒๓ ๑๓,๒๕๖ (๑๓,๒๔๑) ๑,๕๒๔,๖๑๓ ๑๕,๘๘๔ ๒๓๐,๙๔๔,๑๖๒  ๔,๗๓๔,๑๙๑ (๑๖ น.) ๔๓,๔๐๔,๘๗๗/๖๙๙,๗๔๘
๒๔ ๑๒,๖๙๗ (๑๒,๖๘๖) ๑,๕๓๗,๓๑๐ ๑๖,๐๑๖ ๒๓๑,๔๔๔,๗๕๐ ๔,๗๔๓,๙๗๑ (๑๖ น.) ๔๓,๕๓๒,๓๐๖/๗๐๒,๙๗๘
๒๕ ๑๑,๙๗๕ (๑๑,๙๕๖) ๑,๕๔๙,๒๘๕ ๑๖,๑๔๓ ๒๓๑,๙๒๗,๑๘๔ ๔,๗๕๑,๗๘๓ (๑๖ น.) ๔๓,๖๖๘,๖๘๐/๗๐๕,๙๒๓
๒๖  ๑๒,๓๕๓ (๑๒,๓๔๑) ๑,๕๖๑,๖๓๘ ๑๖,๒๖๘ ๒๓๒,๓๒๓,๒๗๖ ๔,๗๕๘,๔๗๘ (๑๖ น.) ๔๓,๗๒๕,๖๐๔/๗๐๖,๐๕๘
๒๗ ๑๐,๒๘๘ (๑๐,๒๗๖) ๑,๕๗๑,๙๒๖ ๑๖,๓๖๙ ๒๓๒,๖๓๙,๑๕๗ ๔,๗๖๒,๙๙๖ (๑๖.๑๐ น) ๔๓,๗๕๐,๙๘๓/๗๐๖,๓๑๗
๒๘ ๙,๔๘๙ (๙,๔๗๙) ๑,๕๘๑,๔๑๕ ๑๖,๔๙๘ ๒๓๓,๑๕๘,๓๑๒ ๔,๗๗๑,๑๕๑ (๑๖ น.) ๔๓,๙๔๒,๓๓๕/๗๐๙,๑๑๙
๒๙ ๑๐,๔๑๔ (๑๐,๔๐๔) ๑,๕๙๑,๘๒๙ ๑๖,๖๒๐ ๒๓๓,๖๑๘,๙๔๙ ๔,๗๘๐,๖๒๘ (๑๖ น.)  ๔๔,๐๕๔,๘๒๕/๗๑๑,๒๒๒

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เริ่มคลายล็อกมากขึ้นเรื่อยๆ  

วิจารณ์ พานิช

๒๙ ก.ย. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 692636เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2021 16:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กันยายน 2021 16:09 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี