บุญส่ง
นาย บุญส่ง เศรษฐสิงห์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนาโรงเรียน


๑ ยึดคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา

๒ ใช้มาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

๓ ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกรอบ กำกับการบริหาร

๔ ยึดหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าเป็นหลักบริหารอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหาร

๕. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานและแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

๖.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  มีสมรรถภาพการจัดการความรู้

๗ ใช้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล   กฎหมาย ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยปรับให้สอดคล้องและความต้องการของสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 692426เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2021 10:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2021 10:37 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี