19-12-49      ดิฉันไปแอบดูหมอรุจนีสอนชาวศรีลังกาเรื่องการดูแลผู้ป่วยเอดส์ในเด็กด้วยความชื่นชมในความสามารถ     ดิฉันเจอหมอเอ๋ นั่งรอเพื่อจะพากลุ่มนี้ไปดูการให้บริการที่คลินิกผู้ป่วยวัณโรค    หมอเอ๋ปรึกษาดิฉันที่จะจัดหลักสูตรให้ความต่างประเทศเป็นPackageเหมือนที่เราจัดให้คณะนี้และทำไว้หลายกลุ่มเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น       

ดิฉันเห็นด้วยและแจ้งคุณหมอว่าเราเตรียมหลักสูตรแบบนี้มาประมาณหนึ่งปีแต่ปัญหาคือเราขาดคนมาดำเนินการค่ะ     วันนี้ความฝันของดิฉันกำลังเป็นจริงจากการหาคนที่ทำงานด้วยความมีฉันทะ    ทำให้มีความคิดใหม่ๆมาพัฒนาระบบการฝึกอบรมทำให้ความรู้ในตัว ( Tacit) ของเรามีโอกาสลปรรกับชาวต่างชาติค่ะ     นโยบายนี้น่าจะเดินถูกทางนะคะ

ขอบคุณหมอเอ๋มากๆค่ะ