ผลกระทบของโควิด-19


การระบาดของโควิด ทำให้มุมมองในการทำงาน แตกต่างจากคำจำกัดความแบบดั้งเดิม

ผลกระทบของโควิด-19

COVID-19 After-effects

พลตรี มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

13 กรกฎาคม 2564

บทความเรื่อง ผลกระทบของโควิด-19 (COVID-19 After-effects) นำมาจากการรายงานเรื่อง The future of work after COVID-19 ที่รายงานโดย Susan Lund, Anu Madgavkar, James Manyika, Sven Smit, Kweilin Ellingrud, และ Olivia Robinson เมื่อ February 18, 2021 จากเว็บไซต์https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19 

ผู้ที่สนใจเอกสารนี้ในรูปแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่  https://www.slideshare.net/maruay/covid-19-aftereffects

เกริ่นนำ 

 • การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลต่อตลาดแรงงานทั่วโลกในช่วงปี ค.ศ. 2020 
 • ผลในระยะสั้นเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและรุนแรง ทำให้ผู้คนหลายล้านถูกเลิกจ้างหรือตกงาน และหลายคนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการทำงานจากที่บ้าน เมื่อสำนักงานปิดทำการ 
 • พนักงานอีกหลายตำแหน่งถือว่ามีความจำเป็นและยังคงทำงานอยู่ เช่นในโรงพยาบาล ร้านขายของ รถขยะ และรถขนส่ง โดยอยู่ภายใต้ระเบียบใหม่ เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ก่อนเกิดโควิด-19

 • ก่อนเกิดโควิด-19 ระบาด การพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่สุดในการทำงาน เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเชื่อมโยงทางการค้าที่กำลังเติบโต
 • โควิด-19 ได้ยกระดับความสำคัญของ มิติทางกายภาพของงาน เป็นครั้งแรก 
 • ในงานวิจัยนี้ ได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการหาปริมาณความใกล้ชิดที่จำเป็น ในอาชีพต่างๆ มากกว่า 800 อาชีพ โดยจัดกลุ่มงานออกเป็นสิบประเภท ตามความใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า จำนวนปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะสถานที่และสภาพภายในอาคาร 

โควิด-19 ทำให้เกิดแนวโน้มในการทำงาน ดังนี้

 • 1. ระยะห่างและสิ่งแวดล้อม (Human Interaction and Work Environment)
 • 2. ธุรกิจออนไลน์และธุรกรรมเสมือนจริง (E-Commerce and Virtual Transaction)
 • 3. ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (Automation and AI)

ประการที่ 1. ระยะห่างและสิ่งแวดล้อม (Human Interaction and Work Environment) 

 • สิ่งนี้ ทำให้มุมมองในการทำงาน แตกต่างจากคำจำกัดความแบบดั้งเดิม 
 • ตัวอย่างเช่น การดูแลทางการแพทย์ เน้นเพียงบทบาทการดูแลที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น แพทย์และพยาบาล ส่วนเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงพยาบาลและสำนักงานแพทย์ จัดอยู่ในพื้นที่การทำงานในสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งสามารถทำงานได้จากระยะไกล 
 • นักเทคนิคในห้องปฏิบัติการและเภสัชกรเป็นการทำงานในร่ม เนื่องจากงานเหล่านั้นต้องการใช้อุปกรณ์เฉพาะทางในสถานที่ทำงาน ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก 

การค้นพบโดยรวม

 • การวิจัยพบว่า งานที่มีความใกล้ชิดทางกายภาพในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น หลังจากการระบาด 
 • การพลิกโฉมในระยะสั้นและระยะยาว ที่เกิดขึ้นจาก COVID-19นั้น แตกต่างกันไป 
 • ระหว่างการระบาด ไวรัสเกิดเหตุรุนแรงที่สุด ในกลุ่มที่มีคะแนนความใกล้ชิดทางกายภาพโดยรวมสูงสุด ได้แก่ การรักษาพยาบาล การดูแลส่วนบุคคล การบริการลูกค้าในสถานที่ และการพักผ่อนและการเดินทาง 
 • ในระยะยาว การทำงานที่มีคะแนนความใกล้ชิดทางกายภาพสูง มีแนวโน้มที่จะไม่มั่นคงมากขึ้น แม้ว่าความใกล้ชิดจะไม่ใช่คำอธิบายเพียงอย่างเดียว 

ผลการวิจัย: งานสัมพันธ์กับลูกค้าในสถานที่ 

 • ตัวอย่างเช่น การเจรจากับลูกค้าในสถานที่ประกอบการ ด้วยพนักงานส่วนหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ในร้านค้าปลีก ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ และอื่นๆ 
 • การทำงานนี้ มีการโต้ตอบกับคนแปลกหน้าบ่อยครั้ง และพนักงานต้องมีการแสดงตนในสถานที่ประกอบการ 
 • งานบางส่วนในเรื่องนี้ ถูกโยกย้ายไปยังอีคอมเมิร์ซและธุรกรรมดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่น่าจะคงอยู่ต่อไป

ผลการวิจัย: การพักผ่อนและการเดินทาง 

 • การพักผ่อนหย่อนใจและการเดินทาง เป็นสถานที่ที่พนักงานต้องพบปะกับลูกค้า ในโรงแรม ร้านอาหาร สนามบิน และสถานบันเทิง พนักงานเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ๆ ทุกวัน 
 • โควิด-19 ทำให้สถานบันเทิงส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลงในปี ค.ศ. 2020 สนามบินและสายการบินต้องดำเนินการอย่างจำกัดและเข้มงวด 
 • ในระยะยาว มีการเปลี่ยนเป็นการทำงานทางไกล และการลดการเดินทางเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการใช้ระบบอัตโนมัติแทนในบางอาชีพ เช่น บริการด้านอาหาร ทำให้ความต้องการแรงงานของพนักงานในด้านนี้อาจลดลง

ผลการวิจัย: พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ 

 • การทำงานในสำนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสำนักงานทุกขนาด พื้นที่ทำงานด้านการบริหารในโรงพยาบาล ศาล และโรงงาน 
 • การทำงานนี้ ต้องการความใกล้ชิดทางกายภาพในระดับปานกลางกับผู้อื่น และการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับปานกลาง 
 • เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเศรษฐกิจขั้นสูง โดยคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของการจ้างงาน 
 • งานทางไกลที่เป็นไปได้เกือบทั้งหมด อยู่ในกลุ่มงานนี้

ผลการวิจัย: การผลิตและบำรุงรักษากลางแจ้ง 

 • การผลิตและบำรุงรักษากลางแจ้ง ประกอบด้วยสถานที่ก่อสร้าง ฟาร์ม พื้นที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ และพื้นที่กลางแจ้งอื่นๆ 
 • โควิด-19 มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการทำงานในสถานที่เหล่านี้ ต้องใช้ความใกล้ชิดที่ต่ำ การโต้ตอบกับผู้อื่นเพียงเล็กน้อย และเกิดขึ้นกลางแจ้งโดยสมบูรณ์ 
 • ซึ่งเป็นแหล่งงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและอินเดีย คิดเป็น 35 ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมด 

การทำงานจากระยะไกล

 • บางทีผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดของ COVID-19ต่อแรงงานคือ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล 
 • มีการวิเคราะห์ศักยภาพของงานมากกว่า 2,000 งานใน 800 อาชีพ ในแปดประเทศ (China, France, Germany, India, Japan, Spain, the United Kingdom, and the United States) ว่าการทำงานทางไกล จะคงอยู่ต่อไปได้มากเพียงใด หลังการแพร่ระบาด 
 • เมื่อพิจารณาเฉพาะงานทางไกล ที่สามารถทำได้โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน พบว่า ประมาณ 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานประเทศเศรษฐกิจขั้นสูง สามารถทำงานจากที่บ้านได้ ระหว่างสามถึงห้าวันต่อสัปดาห์
 • ซึ่งแสดงถึงการทำงานทางไกล ที่มากกว่าก่อนเกิดโรคระบาดสี่ถึงห้าเท่า และอาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิศาสตร์ของงาน เนื่องจากบุคคลและบริษัทต่างๆ ย้ายออกจากเมืองใหญ่ไปยังชานเมืองและเมืองเล็กๆ และงานบางอย่างที่ทางเทคนิคสามารถทำได้จากระยะไกล และทำได้ดีที่สุดด้วยตัวเอง 
 • ส่วนการเจรจาต่อรอง การตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ การระดมความคิด การให้ข้อเสนอแนะที่ละเอียดอ่อน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่อาจสูญเสียประสิทธิภาพ เมื่อทำจากระยะไกล 
 • บางบริษัทกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นได้ หลังจากประสบการณ์เชิงบวกกับการทำงานระยะไกลในช่วงการระบาด ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่โดยรวมที่พวกเขาต้องการ และให้พนักงานเข้าสำนักงานน้อยลงในแต่ละวัน 
 • การสำรวจผู้บริหาร 278 คนโดย McKinsey ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2020 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้ว พวกเขาวางแผนที่จะลดพื้นที่สำนักงานลง 30 เปอร์เซ็นต์ 
 • ความต้องการร้านอาหาร ร้านค้าปลีกในย่านใจกลางเมือง และการขนส่งสาธารณะ อาจลดลง 
 • การทำงานระยะไกลอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางเพื่อธุรกิจ เนื่องจากมีการใช้การประชุมทางวิดีโออย่างกว้างขวางในช่วงที่มีการระบาด นำไปสู่การยอมรับการประชุมเสมือนจริง และแง่มุมอื่นๆ ของการทำงาน 
 • ในขณะที่การเดินทางเพื่อพักผ่อนและการท่องเที่ยว มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหลังจากเกิดวิกฤติ แต่ McKinsey ประมาณการว่า ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของการเดินทางเพื่อธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับสายการบิน อาจไม่กลับมา 
 • สิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อการจ้างงานในการบินเชิงพาณิชย์ สนามบิน การต้อนรับ และบริการอาหาร 

ประการที่ 2. ธุรกิจออนไลน์และธุรกรรมเสมือนจริง (E-Commerce and Virtual Transaction)

 • อีคอมเมิร์ซและธุรกรรมเสมือนจริงต่างๆ กำลังเฟื่องฟู 
 • ผู้บริโภคจำนวนมาก ค้นพบความสะดวกของอีคอมเมิร์ซและกิจกรรมออนไลน์อื่นๆ ในช่วงการระบาด
 • ในปี ค.ศ. 2020 ส่วนแบ่งของอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นสองถึงห้าเท่า 
 • ประมาณสามในสี่ ของผู้ที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นครั้งแรกในช่วงการระบาดกล่าวว่า พวกเขาจะยังคงใช้ช่องทางเหล่านี้ต่อไป เมื่อสิ่งต่างๆ กลับสู่ "ปกติ" ตามการสำรวจของ McKinsey Consumer Pulse

ธุรกรรมเสมือนจริง

 • ธุรกรรมเสมือนจริงประเภทอื่นๆ เช่น การแพทย์ทางไกล ธนาคารออนไลน์ และความบันเทิงแบบสตรีมมิง ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
 • การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่าน Practo ของบริษัท telehealth ในอินเดีย เพิ่มขึ้นกว่าสิบเท่า ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน ค.ศ. 2020 
 • การปฏิบัติเสมือนเหล่านี้อาจลดลงบ้าง แต่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปได้ดีกว่าระดับก่อนการแพร่ระบาด เมื่อเศรษฐกิจกลับมาเปิดใหม่ 

ประการที่ 3. ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (Automation and AI) 

 • การเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกรรมดิจิทัล ได้ผลักดันการเติบโตของงานด้านการจัดส่ง การขนส่ง และคลังสินค้า 
 • ในประเทศจีน งานเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ การจัดส่ง และโซเชียลมีเดีย เพิ่มขึ้นมากกว่า 5.1 ล้านตำแหน่ง ในช่วงครึ่งแรกของปี ค.ศ. 2020
 • ในการสำรวจผู้บริหารระดับสูงทั่วโลก 800 คน ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2020 สองในสามกล่าวว่า พวกเขากำลังเพิ่มการลงทุนในระบบอัตโนมัติและ AI อย่างมีนัยสำคัญ 
 • ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2020 ตัวเลขการผลิตหุ่นยนต์ในจีน เกินระดับก่อนการระบาด
 • บริษัทหลายแห่ง ปรับใช้ระบบอัตโนมัติและ AI ในคลังสินค้า ร้านขายของชำ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ และโรงงานผลิต เพื่อลดความหนาแน่นของสถานที่ทำงาน และรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 
 • คุณลักษณะทั่วไปของกรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับคะแนนสูงในด้านความใกล้ชิดทางกายภาพ และการวิจัยพบว่า พื้นที่การทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับสูง มีแนวโน้มสูงสุดในการนำระบบอัตโนมัติและ AI มาใช้ 

การเปลี่ยนสัดส่วนของอาชีพ (Shift of Occupations)

 • แนวโน้มที่เกิดจากโควิด-19 อาจกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในการผสมผสานของงานภายในระบบเศรษฐกิจ มากกว่าที่คาดไว้ก่อนเกิดการระบาด 
 • มีรายงานว่า สัดส่วนของการประกอบอาชีพที่แตกต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด อาจเกิดขึ้นหลังจากเกิดการระบาดทั่วทั้งแปดประเทศ 
 • เมื่อเทียบกับการประมาณการก่อนเกิดโควิด-19 คาดกันว่า ผลกระทบด้านลบที่ใหญ่ที่สุดของการระบาดต่อคนงาน ในการบริการด้านอาหาร การขาย และบริการลูกค้า รวมถึงพนักงานสำนักงานที่มีทักษะน้อย 
 • งานในคลังสินค้าและการขนส่งอาจเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเติบโตของอีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจการจัดส่ง แต่ไม่น่าจะชดเชยได้กับผู้ใช้แรงงานขั้นต่ำจำนวนมากที่ตกงาน 
 • ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา งานบริการลูกค้าและงานบริการด้านอาหารอาจลดลง 4.3 ล้านตำแหน่ง ขณะที่งานขนส่งอาจเพิ่มขึ้นเกือบ 800,000 ตำแหน่ง 
 • ความต้องการคนงานในสายงานด้านการดูแลสุขภาพและSTEM อาจเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเกิดการระบาด สะท้อนถึงความสนใจด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ตามอายุและรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความต้องการผู้ที่สามารถสร้าง ปรับใช้ และบำรุงรักษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้น 

ก่อนการแพร่ระบาด

 • ก่อนหน้าการแพร่ระบาด การสูญเสียงานส่วนมาก กระจุกตัวในอาชีพค่าแรงระดับกลาง ในอุตสาหกรรมการผลิตและงานสำนักงาน ซึ่งสะท้อนถึงระบบอัตโนมัติที่เข้ามาแทนที่ ส่วนงานที่มีค่าแรงต่ำและค่าแรงสูง ยังคงเติบโตได้อีก
 • คนงานค่าแรงต่ำเกือบทั้งหมดที่ตกงาน สามารถย้ายไปประกอบอาชีพอื่นที่มีค่าแรงต่ำได้ เช่น พนักงานคีย์ข้อมูล อาจย้ายไปทำงานที่ร้านค้าปลีก หรืองานการดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน 

ผลกระทบของโรคระบาด

 • เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ที่มีค่าแรงต่ำที่ต้องตกงาน จึงคาดว่า การเติบโตของความต้องการแรงงานเกือบทั้งหมด จะเกิดขึ้นในงานที่มีค่าแรงสูง 
 • นับจากนี้ไป มากกว่าครึ่งของผู้ซึ่งมีค่าแรงต่ำ อาจต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพในสายงานค่าจ้างที่สูงขึ้น และต้องใช้ทักษะที่แตกต่างจากเดิมเพื่อให้มีงานทำ 

การเปลี่ยนอาชีพใหม่ (Occupational Transitions)

 • จากการวิจัยพบว่า มีการเติบโตของงานในอาชีพค่าแรงสูงมากขึ้น และการลดลงในอาชีพค่าแรงต่ำ 
 • ในแปดประเทศที่ศึกษา คนงานมากกว่า 100 ล้านคน หรือ 1 ใน 16 คน จะต้องหาอาชีพอื่นภายในปี ค.ศ. 2030 หลังสถานการณ์โควิด-19 
 • ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 12 เปอร์เซ็นต์ ก่อนเกิดการระบาด และเพิ่มขึ้นถึง 25 เปอร์เซ็นต์ในประเทศเศรษฐกิจขั้นสูง 
 • ก่อนเกิดโรคระบาด ประมาณการว่า มีเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ของคนงาน ที่จะต้องหางานทำในอาชีพที่มีค่าจ้างสูงกว่า 
 • ในการวิจัยหลังโควิด-19 พบว่า ไม่เพียงแค่คนงานจำนวนมากขึ้น ที่จะต้องย้ายออกจากกลุ่มค่าจ้างระดับล่าง แต่ยังรวมถึงประมาณครึ่งหนึ่งของคนงานทั้งหมด ต้องการทักษะใหม่ที่ล้ำหน้ากว่า ในการย้ายไปประกอบอาชีพค่าจ้างที่สูงขึ้น 
 • การผสมผสานทักษะ จำเป็นสำหรับคนงานที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ 
 • สัดส่วนของเวลาที่คนงานชาวเยอรมันใช้ทักษะความรู้พื้นฐานลดลง 3.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เวลาที่ใช้ทักษะทางสังคมและอารมณ์เพิ่มขึ้น 3.2 เปอร์เซ็นต์ 
 • ในอินเดีย ส่วนแบ่งของชั่วโมงทำงานทั้งหมดที่ใช้ทักษะทางกายภาพและทักษะด้วยตนเอง ลดลง 2.2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เวลาที่ใช้กับทักษะทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์ 
 • คนงานในสายอาชีพที่มีค่าจ้างต่ำที่สุด ใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและทักษะทางกายภาพ 68 เปอร์เซ็นต์ของเวลา ในขณะที่ในกลุ่มค่าจ้างระดับกลาง ใช้ทักษะเหล่านี้ 48 เปอร์เซ็นต์ 
 • ในงานค่าจ้างสูงสุด ทักษะเหล่านั้นใช้น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ใช้ไป 
 • คนงานที่เสียเปรียบที่สุด อาจต้องการเปลี่ยนงานมากที่สุดในอนาคตข้างหน้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าจ้างงานที่ไม่สมส่วนกับงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
 • ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา คนงานที่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับวิทยาลัย สมาชิกของชนกลุ่มน้อย และผู้หญิง มีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนอาชีพ หลังเกิดโควิด-19
 • ในสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับวิทยาลัย มีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนอาชีพ 1.3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัย และพนักงานผิวดำและฮิสแปนิก มีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนอาชีพมากกว่าคนงานผิวขาว 1.1 เท่า 
 • ในฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน ความจำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มที่ได้รับอิทธิพลจากโควิด-19 สำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 3.9 เท่า 
 • ในทำนองเดียวกัน ความจำเป็นในการเปลี่ยนอาชีพ จะส่งผลกระทบกับคนงานที่อายุน้อยมากกว่ากว่าคนงานที่มีอายุมาก และบุคคลที่ไม่ได้เกิดในสหภาพยุโรปมากกว่าผู้ที่เป็นชาวพื้นเมืองโดยกำเนิด 

ความเร่งด่วนของธุรกิจและผู้กำหนดนโยบาย 

 • การเปลี่ยนแปลงแรงงานที่กำหนดโดยอิทธิพลของโควิด-19 เพิ่มความเร่งด่วนให้กับธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายในการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและการศึกษาเพิ่มเติมให้กับพนักงาน 
 • บริษัทและรัฐบาลต่างๆ มีความยืดหยุ่นและปรับตัว ในการตอบสนองต่อการระบาด โดยมีวัตถุประสงค์และนวัตกรรมที่จะปรับปรุงพนักงาน เพื่ออนาคตที่สดใสของการทำงาน 

มุมมองทางธุรกิจ

 • ด้านธุรกิจ สามารถเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์แบบละเอียดว่า งานใดบ้างที่สามารถทำได้จากระยะไกล โดยเน้นที่งานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ มากกว่างานทั้งหมด 
 • พวกเขายังมีบทบาทมากขึ้น ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ อย่างที่ Walmart, Amazon และIBM ได้ทำ และบริษัทอื่น ๆ ก็ได้อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนอาชีพ โดยเน้นที่ทักษะที่ต้องการ มากกว่าที่ระดับปริญญาทางวิชาการ 
 • การทำงานทางไกล ยังเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ เพิ่มความหลากหลายของพนักงาน ด้วยการคัดเลือกคนงาน ผู้ที่แต่เดิมไม่สามารถย้ายไปอยู่เมืองใหญ่ ๆ ก่อนการระบาด

การสนับสนุนจากผู้กำหนดนโยบาย

 • ผู้กำหนดนโยบายสามารถสนับสนุนธุรกิจ ด้วยการขยายและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
 • แม้แต่ในประเทศเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า เกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของคนงานในครัวเรือนในชนบท ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 
 • รัฐบาลยังสามารถพิจารณาขยายผลประโยชน์และการคุ้มครอง ให้กับคนงานอิสระและคนงานที่กำลังทำงาน เพื่อสร้างทักษะและความรู้ใหม่ในช่วงเปลี่ยนอาชีพ 

การเสริมทักษะ 

 • ทั้งภาคธุรกิจและผู้กำหนดนโยบาย สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนแรงงาน ที่อพยพไปมาระหว่างอาชีพได้ 
 • ภายใต้ Pact for Skills ที่จัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรปในช่วงการระบาด บริษัทและหน่วยงานภาครัฐได้ทุ่มเงิน 7 พันล้านยูโร เพื่อพัฒนาทักษะของคนงานด้านยานยนต์ราว 700,000 คน ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา Merck  และบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ได้ทุ่มเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อเพิ่มทักษะของคนผิวดำที่ไม่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย และสร้างงานที่พวกเขาทำได้ 
 • รางวัลของความพยายามดังกล่าว จะส่งผลให้แรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีความสามารถมากขึ้น ได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า และสังคมที่เข้มแข็งและเท่าเทียมกันมากขึ้น 

สรุป

 • มิติทางกายภาพของงาน เป็นปัจจัยใหม่ที่กำหนดอนาคตของงาน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ
 • โควิด-19 เร่งกระแสแนวโน้มสามประการ (การทำงานระยะไกลแบบไฮบริด อีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจการจัดส่ง และระบบอัตโนมัติและ AI) ในระดับที่แตกต่างกันหลังการระบาด
 • การเปลี่ยนผ่านงาน อาจมีขนาดใหญ่กว่าที่เราคาดไว้ก่อนการระบาด และสัดส่วนของการจ้างงานในประเภทงานค่าแรงต่ำอาจลดลง
 • ธุรกิจและผู้กำหนดนโยบาย สามารถเร่งทำสิ่งที่จำเป็นในการทำงานอนาคตหลายอย่าง ที่มีความชัดเจนอยู่แล้วก่อน COVID-19

****************************************

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 691488เขียนเมื่อ 13 กรกฎาคม 2021 13:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กรกฎาคม 2021 13:14 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี