ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 ธันวาคม 2549 เวลา 12.00  - 13.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ขึ้น สำหรับในวันแรก ได้ไปยืนเชียร์เท่านั้น  น้องเก้า คุณยุวดี  อุปนันท์ จึงมากระซิบบอกว่า พรุ่งนี้ ให้เตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าผ้าใบมาด้วย เพื่อลงแข่งขัน อินดอร์ ซอคเกอร์  พอวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2549 ช่วงเที่ยง เค้าจึงมาตามให้ไปเล่น อินดอร์ ซอคเกอร์  จึงรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าลงไปร่วมแจม แต่ เนื่องจาก เวลา 13.00 น. ต้องไปประชุมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้แค่ ลงไปวิ่งนิดๆ หน่อยๆ แล้วก็รีบไปประชุม การจัดแข่งขันครั้งนี้ อาจารย์หมอโจ๊ก และคุณอุดม  ต้นกันยา เป็น หัวเรือใหญ่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) การจัดงานครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ทำให้บรรยากาศของคณะฯดูสดใส กระชุม กระชวยขึ้นมาก งานนี้ ท่านคณบดี เสนอให้จัดชิงชนะเลิศในวันที่ 27 มกราคม 2549 ซึ่งคณะฯจะจัดงานวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่