ครูทั้ง ๘ ...


คนเราเกิดมาถ้าได้คุณพ่อคุณแม่ที่ดี มีศีลมีธรรม ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐ

คนเราเมื่อได้เข้าสู่ระบบการเรียนการศึกษา ถ้าให้คุณครู ครูบาอาจารย์ที่ดี ก็ย่อมประสิทธิ์ประสาทวิชาที่ลำเลิศให้กับตัวลูกศิษย์ได้ทุก ๆ คน

ดังนั้น คนเราจะเติบโตได้อย่างมั่นคงก็เพราะมีพ่อมีแม่ที่ดี คนเราจะดำเนินชีวิตด้วยการประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานที่ดีก็เพราะมีครูที่ดี ที่ประเสริฐ

พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก ที่ปลูกฝังวิชาการผ่านกายวิญญาณลงสู่จิตสำนึก

คุณครูคือครูคนที่สองที่คอยประคับประคอง หล่อหลอมหลักวิชาการผสมผสานกับหลักชีวิต ครูทุก ๆ มีคุณค่า มีความสำคัญ จะขาดครูคนหนึ่งคนใดไปไม่ได้

คุณครูคนที่สามคือปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ญาติพี่น้อง บรรพบุรุษ ที่เปรียบประดุจผู้ที่วางรากฐาน ปูพื้นฐานทางครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ถ้าไม่มีปู่ย่าตายาย ก็ไม่มีพ่อแม่ของเรา ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเราตราบเท่าทุกวันนี้

พี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ คือคนที่สี่ ที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการดำเนินชีวิตที่สำเร็จหรือล้มเหลวของเขา เพื่อนำมาขัดเกลาทางเดินชีวิตของตัวเราเอง

สุดท้าย ครูคนที่ห้า คือตัวของเราเอง ที่จะต้องอบรมพร่ำสอนตัวเอง ให้ยึดมั่นถือมั่นตามแนวทางที่ได้สั่งสมทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์จากครูทั้งสี่

ครูคนที่ห้าคือร่างกายและจิตใจที่เรามี พึงพร่ำสอนและอบรมคุณธรรม คุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราทุก ๆ วัน...

------------------

แต่ทั้งหมดทั้งปวง ครูผู้ประเสริฐ ครูผู้ล้ำเลิศ ที่ตรัสรู้มาเพื่อเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พวกเราทั้งหลายพึงยึดมั่นและศรัทธาในครูทั้งห้าที่ได้อบรมบ่มอินทรีย์ผ่านกาลผ่านเวลาตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงน้อมนำมาเป็นตัวอย่างแบบอย่างเพื่อเดินตามหนทางอันประเสริฐคืออริยมรรคมีองค์แปด 

------------------

ซึ่งในส่วนนี้เราจะได้ครูที่ประเสริฐ ที่เป็นที่พึ่งอันเกษมอีกสามท่าน ก็คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นเนื้อนาบุญของโลก 

ชีวิตของเราก็จะสมบูรณ์ทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ 

มีครูที่ให้ดูให้เห็นเป็นตัวเป็นตน เป็นบุคคล เป็นตัวอย่างแบบอย่าง เป็นแบบเป็นพิมพ์ที่ดีที่ประเสริฐ

มีครูที่เป็นพระธรรมคำสั่งสอน อันเป็นหลักในการปฏิบัติที่ล้ำเลิศ เพื่อนำพาชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้เป็นผู้ที่ประเสริฐ ที่ได้เกิดมาเพื่อสร้างมรรคผลพระนิพพานให้กับชีวิตนี้ได้อย่างแท้จริง...

คำสำคัญ (Tags): #ครู
หมายเลขบันทึก: 690176เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2021 08:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 เมษายน 2021 08:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท