เรื่องนี้เคยเขียนในที่อื่นมาบ้างแล้วค่ะ   หากท่านผู้ใดเคยอ่านแล้วก็ขออภัยค่ะ

    ในฐานะที่เราเป็นคนไทย   เราย่อมรู้ภาษไทยดีกว่าใครๆ

   เพราะฉะนั้น  ทำไมเราอ่านคำว่า

         ชัยนาท - กับชัยภูมิ แตกต่างกัน

 

   เอ!  แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่างไร

   เป็นเรื่องที่ดิฉันได้จาก tacit knowledge ของราชบัณฑิต ค่ะ ฟังท่านคุยทีไรก็จะได้เกร็ดต่างๆมาประดับความรู้เสมอ  ถ้าเป็นตอนที่ดิฉันยังไม่ได้ทำงานการจัดการความรู้ ก็คงจะปล่อยให้ฟังแล้วก็ผ่านเลยไป แต่เดี๋ยวนี้การฟังท่านคุยกลายเป็นการเรียนภาษาไทยอย่างสนุกของดิฉันไปแล้วค่ะ   ทั้งทีอาชีพดั้งเดิมคือครูสอนภาษาอังกฤษ