อันว่าครูดูฉงนให้สนเท่ห์

โอละเห่เคว้งคว้างกลางเวหา

อุดมการณ์เกี่ยวเกาะลัดเลาะมา

เพื่อเสริมสร้างปัญญาอนุชน

อยากร่ำรวยเงินทองก่ายกองโต

อย่าวิ่งโร่เป็นครูรับรู้ผล

ขออาลัยใจผ่องครูของคน

สุคติภูมิดีดลประดาใดฯ