2021-02-20 ศัพท์ น่าสับสน ชุด U – unsanitary & insanitary

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision M-Z

2021-02-20

ศัพท์ น่าสับสน ชุด U – unsanitary & insanitary

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง unsanitary = ‘uhn-SAN-i-ter-ee’

ออกเสียง insanitary = ‘in-SAN-i-ter-ee’

Dictionary of Problem Words and Expressions

unsanitary& insanitary

Each of these words, based on a Latin word for “health,”

means “unhealthy,” “likely to cause disease.

Although unsanitary is heard more oftenthan insanitary,

the latter is the preferred listing in fiveleading dictionaries.

If conditionsare so unclean, filthy, or contaminated

as to be a threat to health,

they may be called unsanitary or insanitary, as one chooses.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน M-Z Revความเห็น (0)