พุทธเศรษฐศาสตร์ : ธุรกิจการบิน "บินไปตามธรรม"


วันหยุดที่ผ่านมานี้มีเด็กหนุ่มจากสถาบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินมาปฏิบัติธรรมกับแม่ และเขาเล่าให้ฟังว่าในทุก ๆ วันที่ไปเรียนธุรกิจการบิน จะมีการให้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นปกติทุก ๆ วัน และในวันหยุดก็สามารถออกมาปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

ข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมาก ดีพิเศษ ที่สถาบันการศึกษาชั้นนำ ในสาขาวิชาที่ถือว่าเน้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ ถือศีลปฏิบัติธรรม เพราะคนเก่งคนดีในปัจจุบันนั้นหาได้ง่าย หาได้ไม่ยาก แต่คนที่จะมีพื้นฐานจิตใจที่ดี มีศีลมีธรรมนั้นหายาก 

การบ่มเพาะเด็ก ๆ นักเรียนนักศึกษา เพื่อสร้างให้ออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ สติปัญญา และพื้นฐานทางด้านศีลธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นของการพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบัน

--------------------------------

ธุรกิจการบินถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการระบาดของไวรัสในปัจจุบัน 

การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้หล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นมาตามระบบตัวเลขทางเศรษฐกิจ

โดยเด็กทุกคนจะถูกฝังความคิด ความฝันว่า ต้องได้งานที่ดี ๆ เพราะ "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข..."

ทุกคนจึงตั้งเป้าหมายไว้ที่เงินหรือความร่ำรวย เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่เทิดทูนคนรวย ถึงแม้เบื้องหลังจะได้เงินเหล่านั้นมาด้วยความทุจริต ไม่ถูกต้องก็ตาม

แต่การร่ำรวยโดยไม่มีศีลมีธรรมนั้นไม่มั่นคงถาวรเลย

เพราะศีลเปรียบเสมือนเสาเขาเข็มใหญ่ ๆ ที่ตอกลึกลงไปในพื้นดิน ชีวิตที่มีศีลมีธรรมนั้นจึงเป็นชีวิตที่มีรากฐานที่มั่นคง แข็งแรง เมื่อเด็ก ๆ เติบใหญ่ขึ้น ก็เหมือนกับตึกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ แม้ฐานของเด็กดี มีศีล มีธรรม เป็นเสาเข็มที่แข็งแรง ในอนาคตเมื่อต้องเจอกับลมพายุใด ๆ อย่างเช่นโรคระบาดร้ายแรงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เขาย่อมยืนหยัดสู้ลมพายุได้อย่างมั่นคง

เด็กนักเรียนนักศึกษาที่มีโอกาสไปเรียนในสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนาทุก ๆ ศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

การปฏิบัติธรรมนั้นสามารถทำได้ทุกชาติ ทุกศาสนา เพราะธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติให้การให้ การเสียสละ...

อย่างเช่นเด็กโรงเรียนการบินนี้ เสียสละวันหยุดตรุษจีน ๓ วันมาวัด แทนที่จะไปเที่ยวห้าง เที่ยวภูเขา เที่ยวทะเล เที่ยวน้ำตก แต่เขากลับมีความคิดเห็นถูกต้อง มีความเข้าใจถูกต้อง เขาจึงนำร่างกายมาประพฤติปฏิบัติเดินตามหนทางที่ถูกต้อง คือนำร่างกายมาสร้างความดี สร้างบารมี บำเพ็ญคุณธรรม

วันตรุษจีนเป็นวันที่เรามาระลึกถึงพ่อแม่ บรรพบุรุษ บุพการีชน บุคคลอันเป็นที่รัก ที่ท่านให้ร่างกายมาเป็นเราในปัจจุบัน มีกิน มีใช้ ให้โอกาสทางการศึกษา ไฉนเล่า เราจะไม่เอาโอกาสเอาเวลาในวันหยุดนี้มีทำความดีเพื่อท่าน 

ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐานของคนดี คนที่มีศีลมีธรรมย่อมเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติสืบต่อไป...


หมายเลขบันทึก: 688953เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2021 10:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2021 10:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง