ดัชนีคอร์รัปชั่น

ดัชนีคอร์รัปชั่น

ดัชนีคอร์รัปชั่นในยุค คสช. และรัฐบาล ๓ ป. ตกต่ำ (๑)    ข่าวนี้ (๒)ช่วยอธิบายว่าทำไมจึงตกต่ำ คนที่เป็นพวกพ้อง ได้รับการปกป้องยอมรับพฤติกรรมแบบนี้ น่าจะมีอีกมากมาย    เรื่องบ่อน ก็บอกทำนองเดียวกัน

เราต้องช่วยกันบอกนักการเมืองว่า เราไม่ยอมรับพฤติกรรมที่พรรครัฐบาล ไม่จัดการสมาชิกพรรคที่โกงเมือง    แต่จัดการคนที่เป็นศัตรูทางการเมืองของตนอย่างรุนแรง

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ก.พ. ๖๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)