ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา


กิจกรรม Active learning ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมที่ ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา นักเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 80 -100 คน สมัครใจมาร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วันก่อนหน้านี้ได้อบรมครูผู้สอนชาวต่างประเทศไว้ วันนี้เลยมีครูผู้สอนชาวต่างประเทศมาช่วยด้วย 

ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรม bird in the nest ครูชาวต่างประเทศช่วยสาธิตการทำกิจกรรม ตอนแรกๆนักเรียนงง พอจัดกิจกรรมไปสักพัก นักเรียนเริ่มเข้าใจ 

มีกิจกรรมพับกระดาษOrigami โดยผู้เขียนใช้ครูชาวต่างประเทศส่วนสอนด้วย เนื่องจากได้สอนครูชาวต่างประเทศไว้เมื่อวันก่อน ครูได้ทดลองใช้กิจกรรมเลย 

เพื่อนชิว เพื่อนสมัยเรียนปริญญาตรี แวะมาเยี่ยมด้วย ไม่ได้พบกันค่อนข้างนาน เพื่อนชิวสอนในหาดใหญ่ เลยแวะมาเสียดายมีเวลาคุยกันไม่มาก 

ผู้เขียนให้นักเรียนฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม Find someone who นักเรียนจะต้องไปสัมภาาณ์เพื่อนๆว่าทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง ในตอนท้ายก็จะสรุปว่าใครทำอะไรได้เช่นร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ก็ให้ร้องเพลงเลย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการไปอ่านประโยคที่ติดไว้รอบๆห้อง แล้วมาบอกเพื่อนเขียน เมื่อได้ครบให้เรียงประโยคให้ถูกต้อง ส่วนใหญ่นักเรียนทำได้ 

มีกิจกรรมมวยไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตคือการป้องกันตัว นอกจากนี้ยังได้เรียนศิลปะแม่ไม้มวยไทย นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง Parts of body ด้วยเป็นที่สนุกสนาน กำลังจะเอา video มาให้ดูนะครับ 

มีกิจกรรมให้นักเรียนไปวาดภาพตามคำสั่งแล้วเอาภาพเหล่านั้นเขียนบรรยายรูปภาพด้วย เช่นออกคำสั่งให้นักเรียนวาดภาพบ้านตรงกลาง คนที่สองจากต้องฟังว่าวาดอะไรต่อตรงตำแหน่งใดทางซ้ายมือ ขาวมือหรือทางด้านขวาบนเป็นต้น 

นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะครบทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนสิ่งสำคัญคือได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ...

ผู้เขียนขอบคุณครูอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ดูแลผู้เขียนอย่างดี  ขอบใจนักเรียนทุกๆคนที่ทำกิจกรรมได้ active มากๆ สนุกสนาน ความเห็น (1)

Wasawat Deemarnคนใต้โดยภรรยาขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี