ชีวิตที่พอเพียง 3855. นิทานสอนใจ


พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท แห่งสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย    มอบหนังสือเล่มใหญ่ พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ ฉบับสมบูรณ์ อดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   นิทานชาดกจากพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม  ครบ ๕๔๗ ชาฎก   เรียบเรียงโดย อาจารย์ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร    ผู้จัดพิมพ์บอกว่า จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเสริมสร้างพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ผมจะลองตีความเพื่อเสริมสร้างปัญญา

ผมตีความว่า เรื่องราวแบบนี้ อาจจะเหมาะต่อสังคมยุคสองพันปีก่อน    เพราะเน้นศรัทธา มีเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์    ซึ่งอาจตีความว่าเป็นการเล่าเรื่องเชิงอุปมาอุปมัย    เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่มีจริตเชิงศรัทธาสูง   

แต่ก็มีนิทานที่อ่านสนุกอยู่จำนวนหนึ่ง  เช่น เตมียชาดก (น. ๓ - ๒๕) ที่บอกในตอนท้ายว่า ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “วาดหวังความสำเร็จ ต้องรู้จักรอคอย”    จันทกุมารชาดก (น. ๖๙๙ – ๗๑๑) ที่สอนว่า เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทุกอย่างได้ด้วยความอดทน  

ผมอดคิดแย้งไม่ได้ว่า นิทานสอนใจคนยุคปัจจุบันต้องใช้บริบทร่วมสมัย จึงจะน่าสนใจ    นิทานในหนังสือเล่มนี้เป็นบริบทเมื่อสองสามพันปีก่อน         

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ธ.ค.. ๖๓    วันสาธารณสุขไทย   


      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)