บ้านหวาย หล่มสัก กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย ไทยเที่ยวไทย 4 ลำน้ำ กับ 3 ผืนผ้า

กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์

ผลงานการวิจัยร่วมกันกับเครือข่ายวิจัยกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ในหัวข้อ ไทยเที่ยวไทย 4 ลำน้ำ กับ 3 ผืนผ้า กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนไทหล่มบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ โดย มหาวิทยาลัยราชถภัฏเพชรบูรณ์


จากผลงานการวิจัยร่วมกันกับเครือข่ายวิจัยกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ ในหัวข้อ ไทยเที่ยวไทย 4 ลำน้ำ กับ 3 ผืนผ้า กลุ่มทอผ้าไทหล่มบ้านหวาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ความเห็น (0)