มุมมองด้านลบต่อระบอบกษัตริย์มุมมองด้านลบต่อระบอบกษัตริย์

ไม่ว่าอะไรก็ตาม ที่มีความเด่นดัง ย่อมตกอยู่ภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์    ระบอบกษัตริย์ของเอเชีย ได้รับคำวิจารณ์ที่ (๑)   ประเด็นสำคัญที่เขาชี้ คือเป็นต้นเหง้าของความเหลื่อมล้ำ    เท็จจริงเป็นอย่างไรพึงยึดหลักกาลามสูตร

วิจารณ์ พานิช

๒๓ พ.ย. ๖๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)