เชิญชม เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00-19.00 น

“อ่าน วิเคราะห์ คิด สื่อสาร อย่างมีสติ นำพาประเทศชาติพ้นวิกฤต”

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 4 พฤศจิกายน  2563 เวลา 18.00-19.00 น                                    

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา :           หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

อาจารย์สมพร มูสิกะ ผู้อำนวยการ สถาบันหลักนิติธรรม

คุณหมอเทพ เวชวิสิฐ คลีนิคประตูน้ำการแพทย์

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทาง YouTube ค้นหาคำว่า “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)