กล้า .......ล้อมรักด้วยหัวใจ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 ตุลาคม 2563ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอเชิญชวนให้รับชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เสวนาสด วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ประเด็น “กล้า …..ล้อมรักด้วยหัวใจ” ขอรับรองว่ารายการนี้ ทุกท่านไม่ควรพลาด เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สมบูรณ์มากรายการหนึ่ง โปรด ชมให้จบ และถ้าเห็นด้วยตามที่ผมเสนอมา ช่วยแชร์ต่อในเครื่องข่ายของแต่ละท่านด้วยครับ อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติในปัจจุบัน หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท30 ตุลาคม 2563