เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้ทราบความก้าวหน้าของโครงการคณะวิจัยได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งถึงทุกท่าน  หวังว่าคงจะได้รับนะคะ

   อีกไม่นานคณะวิจัยจะมาเยี่ยมเป็นครั้งที่สองเพื่อชื่นชมผลงานของท่าน  หวังว่าจะได้ค้นพบดาวดวงใหม่ๆเพิ่มเติม