กิจกรรมบำบัดจิตสังคม

Brain หรือก็คือสมองของคนเรา จะมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ1.Limbic brain ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก การแสดงอารมณ์ เช่น ความกลัว ความเศร้า ความโกรธ โดยการควบคุมอารมณ์ให้แสดงได้อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ต่างๆตามมารยาททางสังคม เรียกได้ว่ามี Emotional stability เป็นการมีความมั่นคงทางอารมณ์ โดยสามารถตรวจสภาพจิตได้ผ่าน state examination2.Frontal brain เป็นกระบวนความคิดความเข้าใจ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน-cognitive levels ระดับความคิดความเข้าใจ เชื่อมโยงกับ model ทางกิจกรรมบำบัด คือ MOHO ประกอบไปด้วย เจตจำนงค์(volition) , พฤติกรรมนิสัย(habituation) , ความสามารถ(performance) -Metacognitive and mindfulness ความรู้ความเข้าใจขั้นสูง ส่งผลต่อการคิดตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความคิดความเข้าใจที่ผิด บิดเบือนไป เราเรียกว่า thinking error เราสามารถจัดการความคิดนี้ได้ด้วยเทคนิค CBT , MI , 5Why3.Sensorimotor brain ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสาร(communication) , ด้านความจำ(working memory) Mind ทางด้านจิตใจ คนเรามีการแบ่งส่วนต่างๆออกเป็นHead เชื่อมโยงกับHeart Heart ในตัวเรานั้นมีตัวตนของเราอยู่ คือ SELF Social สังคม Emotional อารมณ์ Learning การเรียนรู้ Flow ความลื่นไหลอีกส่วนที่มีในหัวใจเราคือ FAMILY Father And MotherI Love You Heart เชื่อมต่อกับHand ในการกระทำของเราส่งผลต่อความรู้สึกในทาง comfort zone / I touch therapy เป็นส่วนที่รู้สึกสะดวกสบายใจที่สุดsafe zone / You sound therapy เป็นส่วนที่รู้สึกปลอดภัยที่สุดchallenging zone / We cognitive therapy เป็นส่วนที่เกิดความท้าทาย การลองอะไรใหม่ๆ แต่ถ้าความท้าทายนั้นมีความเสี่ยง อันตราย เราจะเรียกว่า risk zone / They body movement therapyในการปรับสมดุลระหว่าง brain กับ mind นั้น เราจะต้องทำให้เกิดความ balance ผ่าน PEOE model ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดจิตสังคม6123021ความเห็น (0)