15-09-2020

เรียนคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน 

ดิฉัน นางสาวอัสมัค อีซอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน หน่วยฝึกที่ 15  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประจำวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 

วันนี้ทางหน่วยฝึกมีการจัด กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี2563  จึงทำให้พวกเราทุกคนต้องเดินทางไปยังหน่วยฝึก เร็วกว่าปกติ 

การจราจรวันนี้ ถือว่าดี ไม่มีติดขัดอะไร อาจเป็นเพราะพวกเรา (เราและเพื่อนร่วมเดินทาง) เดินทางในเวลาที่ค่อนข้างเช้ากว่าปกติ การเดินทางจึงเป็นไปอย่างสะดวก และไปถึงหน่วยฝึก ประมาณ 07:50 นาที

งานแรกที่พวกเรารับผิดชอบ คือ การจัดสถานที่ ทุกคนทำหน้าของตัวเองที่ได้รับมอบหมายตามที่แบ่งตอนประชุมไว้เมื่อวาน

งานเริ่มต้นด้วยการบรรยายของนายแพทย์ประจำ รพ.สต ห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามด้วยการเดินลงไปสำรวจในชุมชน สำรวจพื้นที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะยุ่งลาย

..............

ตามด้วยงานช่วงบาย คือ การฟังบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพร และสรรพคุณของสมุนไพรที่สามารถไล่ยุ่งได้ ร่วมถึงการสาธิตทำสเปย์ไล่ยุ่งจากสมุนไพร ก่อนที่ทุกคนภายในงานจะทดลองทำสเปย์ของตัวเอง หลังจากที่ได้รับการบรรยาย

เวลาประมาณ 15:30 นาที กิจกรรมได้จบลง ทุกคนภายในงานได้เริ่มทยอยกลับบ้าน และหน้าที่ต่อจากนั้นของพวกเรา คือ การเก็บสถานที่ ก่อนจะเดินทางกลับบ้านกัน

............

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ คือ 

  1. ความรู้ด้านการจัดโครงการในรูปแบบการบรรยาย การสาธิต และการปฎิบัติ 
  2. การจัดสถานทีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  3. ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถไล่ยุง และความรู้การทำสเปร์ไล่ยุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)