2020-10-17 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Inability - disability

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision I

2020-10-17

ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Inability - disability

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง Inability = ‘in-uh-BIL-i-tee’

ออกเสียง disability = ‘dis-uh-BIL-i-tee’

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR DISABILITY

Disability, inability

imply a lack of power or ability.

A disability is some disqualifying deprivation or loss of power, physical or other:

excused because of a physical disability; a temporary disability.

Inability is a lack of ability, usually because of an inherent lack of talent, power, etc.:

inability to talk; inability to do well in higher mathematics.

COLLINS ENGLISH DICTIONARY

USAGE FOR DISABILITY

Many deaf and hard of hearing people

object to the use of the phrase hearing disability

Dictionary of Problem Words and Expression

Inability – disability

Inability means “lack of ability,” “lack of capacity, power, or means”;

“His inability to pass a driver’s test disturbs him.”

Disability also implies lack of power or ability, but a lack due to some permanent flaw, weakness, or handicap, either mental or physical:

“Jeb was excused from service in the armed forces because of a serious physical disability.

Inability is traceable to some inherent lack of talent or power that may or may not be due to actual disability:

One’s inability

to speak may have been caused by a birth defect; his disability to speak may have been caused by a birth defect; his disability in speaking may have been caused by an injury.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Rev 201013ความเห็น (0)