ชีวิตที่พอเพียง 3798a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ชีวิตที่พอเพียง  3798a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม

เช้าไปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุข    บ่ายประชุม Online PLC ครั้งที่ ๔ ทาง ซูม  

วัคซีนโควิด อาจไม่ต้องฉีด (๑)    ปธน. ทรัมป์และภรรยาติดโควิด ๑๙

๒ ตุลาคม    

ออกไปประชุมที่สภาพัฒน์ เรื่อง SDG และ Youth in Charge

๓ ตุลาคม (เสาร์)

ความท้าทายในเรื่อง herd immunity ของโควิด (๒)  

 ๔ ตุลาคม (อาทิตย์) )        

เปรียบเทียบอินเดียกับปากีสถาน (๓) เวลานี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินเดียวันละ ๗ หมื่น   ของปากีสถานตัวเลขหลักร้อย   

๕ ตุลาคม

                เช้าประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการประเมิน ๓ ปี กสศ.    บ่ายเป็นวิทยากร online Education  Journal Club ของ มสส. เรื่อง 21stCentury Skills   ทั้งสองรายการผ่าน ซูม  

โควิด มีผลร้ายต่อสุขภาพจิตรุนแรง (๔)  

   

๖ ตุลาคม

เช้า ออกไปประชุมปรึกษาหารือการระบบ จัดการข้อจำกัด อววน. ที่ สอวช.    แล้วไปที่ กสศ. ถ่ายวิดีทัศน์ เรื่องโรงเรียนพัฒนาตนเอง    และร่วมหารือการลงพื้นที่ของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง  

บ่ายประชุมคณะกรรมการสรรหา ผอ. สกสว.    และประชุมคณะกรรมการประเมิน วช.   ทั้งสองรายการที่ สกสว.  

ความซับซ้อนของ herd immunity (๕)     องค์การอนามัยโลกประมาณว่าพลโลกประมาณ ๘๐๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๐ ของคนทั้งโลกคิดเชื้อโควิดแล้ว (๖)   

๗ ตุลาคม 

พาสาวน้อยไปโรงพยาบาลศิริราช ตรวจผลการผ่าตัด NPH    ปรับการไหลของน้ำหล่อสมองให้เร็วขึ้น

วัคซีนโควิดอาจพร้อมฉีดเดือนธันวาคมนี้ (๗) 

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๓๐ กันยายน

   ๕

  ๓,๕๖๔

  ๕๙

๓๓,๕๒๗,๖๙๘

 ๑,๐๐๕,๖๕๒   (๑๖ น.)

๗,๑๙๐,๐๓๖/๒๐๕,๙๗๔

๑ ตุลาคม

   ๕

   ๓,๕๖๙    

  ๕๙

๓๓,๘๘๑,๒๗๔

๑,๐๑๒,๙๗๙ (๑๖ น.)

๗,๒๓๓,๐๔๒/๒๐๖,๙๓๒

   ๖

  ๓,๕๗๕

  ๕๙

๓๔,๒๘๗,๒๙๗

๑,๐๒๒,๘๗๗ (๑๖ น.)

๗,๒๗๗,๘๑๔/๒๐๗,๘๐๘

    ๘

  ๓,๕๘๓

  ๕๙

๓๔,๕๐๒,๑๓๘

 ๑,๐๒๖,๗๔๕ (๑๖ น.)

๗,๓๓๑,๗๘๔/๒๐๘,๖๙๓

    ๒

   ๓,๕๘๕

  ๕๙

๓๔,๙๐๒,๘๑๔

๑,๐๓๓,๑๘๔ (๑๖ น.)

๗,๓๘๒,๕๒๘/๒๐๙,๓๙๑

    ๕

   ๓,๕๙๐

   ๕๙

๓๕,๑๕๗,๗๒๗

๑,๐๓๗,๐๗๘ (๑๖.๑๕ น)

๗,๔๑๘,๑๐๗/๒๐๙,๗๒๕

   ๑๐

   ๓,๖๐๐

   ๕๙

๓๕,๔๙๘,๗๑๗

 ๑,๐๔๔,๔๙๒ (๑๙ น.)

๗,๔๕๙,๑๐๒/๒๑๐,๑๙๖

   ๑๕   

  ๓,๖๑๕

   ๕๙

๓๕,๘๑๗,๕๐๘

๑,๐๔๙,๙๔๗ (๑๖.๑๕ น.)

๗,๕๐๑,๘๑๗/๒๑๐,๙๐๙

ไทยอยู่ในช่วงคับขันในการยันไม่ให้การระบาดจากเมียนมาร์เล็ดลอดเข้ามา     ยุโรปกำลังระบาดรอบสองหนักกว่าระลอกแรก    และคาดว่าจะหนักยิ่งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง  

วิจารณ์ พานิช

๗ ต.ค. ๖๓                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)