2020-09-16 คำชวนสับสน ชุด E –Enormity- enormousness

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Revision E

2020-09-16
181001 คำชวนสับสน ชุด E –Enormity- enormousness

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com:

ออกเสียง “ENORMITY” = “ih-NAWR-mi-tee”

ออกเสียง “ENORMOUSNESS” = ‘ih-NAWR-muhs-nis’

Dictionary.com

WORDS OFTEN CONFUSED WITH ENORMITY

Enormity has been in frequent and continuous use in the sense “immensity” since the 18th century: The enormity of the task was overwhelming.

Some hold that enormousness is the correctword in that sense

and that enormity can only mean “outrageousness” or “atrociousness”:

The enormity of his offenses appalled the public.

Enormity occurs regularly in edited writing with the meanings both of great size and of outrageous or horrifying character, behavior, etc.

Many people, however, continue to regard enormity in the sense of great size as nonstandard.

USAGE FOR ENORMITY

In modern English, it is common to talk about the enormity of something

such as a task or a problem, but one should not talk about the enormity of an object or area: distribution is a problem because of India's enormous size (not India's enormity)

Common Errors in English Usage Dictionary : by Paul Brians

อธิบายว่า แต่เดิม ใช้ “enormity” และ “enormousness

เป็นคำพ้องความหมายกัน

หากแต่ เวลาผ่านไป ความหมาย “enormity”

เลือนลางลง เหลือเพียงว่าคือ

“บางสิ่งที่ “monstrous” หรือ “outrageous””

แต่การใช้ปัจจุบัน ความหมายนี้หายไปแล้ว

เหลือเพียงว่า “hugeness” กับทั้งสองคำ

และว่า ยังสามารถ ใช้ “enormity

เป็น นาม ให้หมายถึง “monstrosity


The A-Z of Correct English Common Errors in English:

ให้ความหมาย “enormity” ว่าเป็น

“a grave sin” หรือ “a crime” หรือ

บรรยายถึง บางสิ่งที่เป็น “a grave sin” “a crime”

หรือ เป็น “a disaster on a huge scale.” เช่น

“We gradually realised the full enormity of the tragedy.”

บ่อยครั้ง ใช้ “enormity” ใน สุนทรพจน์ ทั่วไป ให้หมายถึง

“enormousness” “hugeness” หรือ “immensity”

ซีงเป็น การใช้ แบบที่ควรหลีกเลี่ยง ในเนื้อหา ที่เป็นทางการ

Merriam-Webster Dictionary

Enormity vs. Enormousness:

Usage Guide

Enormity, some people insist, is improperly used to denote large size.

They insist on enormousness for this meaning, and would limit enormity to the meaning

"great wickedness."

Those who urge such a limitation may not recognize the subtlety with which enormity is actually used.

It regularly denotes a considerable departure from the expected or normal.

Merriam-Webster Dictionary

Did You Know?

Although enormity has been used since the late 1700s to denote large size,

this usage continues to be disparaged by various language commentators who argue that enormity should be reserved for senses related to "great wickedness."

It is enormousness, they insist (a hefty and considerably less common word),

that should be used in reference to great size,

despite the fact that, like enormity, it too originally was used to denote wickedness or divergence from accepted moral standards.

For better or worse, this proscription has been widely ignored by many English speakers, including professional writers.

However, one chooses to use them,

enormity and enormous can both be traced back to the Latin enormis,

from the prefix e- ("out of") and norma ("rule," "pattern," or "carpenter's square").

Merriam-Webster Dictionary

Word History

Yes, 'Enormity' Can Mean'Enormousness'

'Enormousness' originally meant"great evil"

and now means "great size."

Why shouldn't 'enormity' follow the same path?

Everyone has their own personal arsenal of linguistic peeves.

Even the least-judgmental among us are prone to such complaints on occasion.

Some of these are mild, and provoke in the peeved nothing more than a sigh of exasperation or a raised eyebrow.

And then there are words such as enormity.

The defenders of the purity of enormity tend to take their jobs very seriously, and raise more than eyebrows.

People have used 'enormity' to mean "great size" for almost 400 years.

The many people who still object to this usage might benefit from a lesson on the actual history of the word.

In case you are as of yet unaware of what the issue is here,

some people use enormity as a synonymfor enormousness (“great size”),

and a number of other people wish that they wouldn’t,

since the "proper" meaning of enormity is thought to be “great evil or wickedness.”

Usage guides often weigh in on this subject, in admirably measured prose, and tend to recommend using enormity for“evil” and enormousness for “great size.”

So there you have it.

Case closed. Except that if we should not use enormity to mean “large size,” on the grounds that the original meaning was “great wickedness,” shouldn’t we check what the original meaning of enormousness was, just to be on the safe side?

It would appear that enormousness did not begin to be used to refer to “great size” until the 19th century, after having been used for “wickedness” or “deviation from a normal course” for almost 200 years.

At some point, everybody began using enormousness to refer to size, instead of evil,

Merriam Webster Dictionary:

ให้ความรู้เพิ่มเติม ว่ามีการใช้ “enomity” ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17

ให้หมายถึง “large size” = “ขนาดที่ใหญ่”

หากแต่นักพูดหลายคนแย้งว่า ควรสงวน “enormity”

ให้หมายถึง “great wickedness” เท่านั้น

และย้ำว่าควรใช้ “enormousness” ให้หมายถึง “great size

(คำที่ใหญ่และไม่ค่อยมีการใช้ทั่วไป)

ทั้งๆที่ ทั้งสองคำ แต่เดิมมีความหมายเหมือนกัน คือ

“wickedness” หรือ “divergence from accepted moral standards.”

ทั้งสองคำมีรากจาก Latin ว่า “enormis

คำนำหน้า “e-” หมายถึง “out of”

และ “norma” หมายถึง “rule” “pattern” หรือไม้ฉากของช่างไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E Revised 20-09-12ความเห็น (0)