…ธรรมชาติที่เพิ่มเติม …และเปลี่ยนแปลงด้วยฝีมือคน

…ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์…ให้มีทุกสี

…ดอก Zinnia …ดอกบานชื่นมีสีสันฉูดฉานสดุดตามาก…ถ้าจัดอันดับดอกไม้ฤดูร้อนที่คนนิยมปลูก จะอยู่ในลำดับต้นๆ รองจากดาวเรือง และพิทูเนีย ก็คือดอกบานชื่น ดอกไม้พื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก และอเมริกากลาง เป็นดอกไม้ชอบแดดเปรี้ยงๆ…ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีทุกสี ยกเว้นสีฟ้า มีขนาดเล็กจิ้วเท่ากระดุมติดเสื้อ จนถึงเท่าจานรองถ้วยน้ำชา และมีรูปร่างแตกต่างกันตามสายพันธุ์ ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลมาก เติบโต และออกดอกเร็ว … วันที่แสงแดดเจิดจ้ามีสายลมหนาวพัดผ่าน…เมื่อก่อนเคยเห็นดอกบานชื่นมีกลีบดอกที่เหยียดตรง แต่กอดอกบานชื่นที่หน้าทางเข้า Sandy Beach Park ม้วนงอเหมือนหลบลมหนาว … นี่คือธรรมชาติที่เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงด้วยฝีมือคน…อ้างอิงจาก;www.puechkaset.com…www.th.wikipedia.org>Wiki>ดอกบานชื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สองข้างทาง…เมื่อวันวานความเห็น (2)

สวยงามมากเลยครับ

เขียนเมื่อ 

…ดอกบานชื่นทั้งแคนาดา และอเมริกานิยมปลูกมากนะคะ เพราะสีฉูดฉาดสวยงามสร้างความสดใสในฤดูร้อน …ก่อนที่ต้นไม้ประเภทผลัดใบและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว…