ชุมชนคนศูนย์อนามัยที่ 8

การขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์อนามัยที่ 8

หลังจากที่ได้เริ่มมีการหัดใช้ GOTOKNOW มาเป็นระยะเวลา 1-2  เดือน พบว่าชุมชนคนศูนย์อนามัยที่ 8 เริ่มมีการก่อตัวใหญ่ขึ้น  อย่างไรก็ตามชุมชนของศูนย์อนามัยที่ 8 จะเข้มแข็งและใช้ประโยชน์ของ GotoKnow ได้ตามประสงค์ก็ต่อเมื่อเราได้บริหารจัดการให้เอื้อต่อเป้าประสงค์ของเรา  สำหรับสิ่งที่จะทำให้ชุมชนของเราบรรลุเป้าประสงค์ของการนำ GotoKnow มาเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น คงต้องกำหนดข้อตกลงระหว่างชุมชน ดังนี้ (ข้อเสนอในการประชุมกลุ่ม Gotoknow HPC8  ต่อไป)

ประการแรก  คงจะต้องกำหนดถึงวัตถุประสงค์ของ blog นั้น ๆ ว่าต้องการบันทึกเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพื่อจะได้มีการจัดให้ลง Planet ได้ถูกต้องตามกลุ่มและเป้าประสงค์ คนหนึ่ง ๆ สามารถเปิด blogหลาย blog  ได้ตามความสนใจ แต่ถ้า bloq หนึ่ง ๆ บันทึกไว้ทุกเรื่องที่สนใจ เวลามาดูภายหลังหรือคนอื่นมาดู blog เรา คงจะมั่วน่าดู และทำให้ blog ไม่น่าสนใจด้วย

ประการที่สอง  เนื้อหาที่ลงใน blog ควรจะเรียบเรียงให้อ่านง่าย และตรงกับหัวข้อเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการค้นหา รวมถึงควรกำหนด tag ให้ตรงกับเนื้อหาด้วย

ประการสุดท้าย (เท่าที่คิดออก) คือคนของศูนย์ ฯ ท่านใดที่เปิด blog ใหม่ หรือปิด blog กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้จัดทำแผนที่ของชุมชนคนศูนย์อนามัยที่ 8 ได้เป็นปัจจุบันที่สุด อีกอย่างหนึ่ง แม้เราจะไม่ได้รางวัลจาก gotoknow เราก็จะมีรางวัลสุดคะนึง ของศูนย์อนามัยที่ 8 เหมือนกันนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#8#ศูนย์อนามัยที่#การขับเคลื่อน#การแลกเปลี่ยนรู้

หมายเลขบันทึก: 68161, เขียน: 19 Dec 2006 @ 11:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)