คงจะเป็นคนสุดท้ายจริง ๆ กระมังครับ... ที่นำเรื่องที่ได้จากงาน มหกรรมฯ มาเล่า  อยากจะเขียนตั้งนานแต่ต้องกลับมาเคลีย เรื่องแผนปฏิบัติงานประจำตำบลเพราะปีน้ีต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น      อีก  1 ตำบล คือตำบลมะม่วงสองต้น

        ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนที่เข้าไปดูการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เข้าร่วม และได้มีโอกาส ได้รู้จักตัวเป็นๆ ของหลาย ๆ ท่านที่เห็นแต่รูปถ่าย ในบล็อก จากการได้พูดคุยกับหลายท่านทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยว เดียวดายในการใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการทำงานในพื้นที่  งานน้ีต้องขอขอบพระคุณ ครูนงเมืองคอนที่ได้แนะนำบุคคล อีกหลายท่านที่ผมยังไม่รู้จัก และได้พูดคุยและให้คำแนะนำ ในเรื่องของการทำงาน

        ส่วนการเรียนรู้ในบูธนั้น ก็ยังมีโอกาส ได้แลกเปลี่ยนกับวิทยากรประจำบูธต่าง ๆ พอสมควร แต่ที่สนใจเป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นเรื่องของการดำเนินกิจกรรม ของเกาะคา เพราะเป็นการทำเรื่องของ กศน. เหมือนกัน... จะต่างกันก็ที่ของเกาะคา จะเน้นในเรื่องของการสร้างหลักสูตร  จะดีก็ตรงที่ตอบโจทย์ในใจผู้เรียนได้ว่าผู้เรียนต้องการเรียน อะไร...แต่ก็ยังต้องลงทะเบียนเรียน ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานอยู่ดีี  ดูแล้วมันก็ยังเกร็งๆ อยู่นะครับ...

        แต่ผมก็ยังได้วิธีการทำงานจากของเกาะคา(หลักสูตรท้องถิ่น) มามาปรับใช้ โดยนำมาบูรณาการกับโครงงานอาชีพของอำเภอ เมืองนครศรีฯ ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น คิดว่าจะลองทำดูในปีงบประมาณ  2550  แล้วผมจะเขียนมาเล่ารูปแบบวิธีการจัดในบันทึกต่อไปครับ...