ชีวิตที่พอเพียง 3771. เพลินนภา


ฟ้าหน้าฝนยามอรุณรุ่งให้ความสดชื่นเพลิดเพลิน เพราะมีสีสันลวดลายแตกต่างกันในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา  และแต่ละมุมที่เรามองหรือถ่ายรูป    ยิ่งช่วงอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ผมยิ่งมีเวลายามเช้าตรู่ราวๆ ๕.๓๐ น. ออกไปเดินออกกำลัง และเพลินนภาในเวลาเดียวกัน    ได้ทั้งความสดชื่นทางกาย และทางใจ    ทำได้แทบทุกวัน    จึงได้มีโอกาสถ่ายรูปท้องฟ้าสวยๆ ไว้มากมาย    และเลือกเอามาให้ชมเพียงบางส่วน   

ความงามอยู่ที่สีของแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ที่ออกสีแดง    สาดส่องก้อนเมฆให้โทนสีแดง อาจมีก้อนเมฆสีดำบังแสงในบางบริเวณของท้องฟ้า  ให้ลวดลายสวยงาม หรือลึกลับ   

หน้าฝนฟ้าใส เพราะหมอกควันเบาบาง    จึงเห็นก้อนเมฆและแสงอาทิตย์ชัดเจน    ยิ่งฝนตกกลางคืน รุ่งเช้าฟ้าใส แต่มีเมฆมาก     ท้องฟ้ายามรุ่งอรุณจะยิ่งงาม       

วิจารณ์ พานิช

๓๑ ก.ค. ๖๓บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)