ฝึกงานวันที่21

วันศุกร์ที่7 สิงหาคม 2563

เป็นการฝึกงานวันที่21ของผม

  ผมกับเพื่อนๆได้ลงไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญภาพใน หมู่ที่10 ตำบลห้วย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)