ทำต้นฉบับข้อสอบ และข้อสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

...ประชุม...ข้อสอบปลายภาค...ข้อสอบซ่อม...

        9 กรกฎาคม 2563 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม)  ที่ห้องประชุมกรุงเก่า  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        13-15 กรกฎาคม 2563 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ที่เดิมค่ะที่ไร่กุสุมา รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี เก็บภาพมาฝากนะคะ  ทำข้อสอบบ้าง  ยามผ่อนคลายบ้าง (ครั้งนี้เหงาๆ เหลือเราสองคน)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะคุณแม่มด ทำงานอย่างมีความสุขนะคะ