นี่เป็นต้นไม้...ที่อยู่หน้าบ้านครูอ้อย มองจากมุมสูง ชั้น 5ทั้งแนวถนน  มีแต่ต้นไม้ชนิดนี้ ปีนี้ไม่ค่อยสวย อาจจะเป็นเพราะน้ำท่วมบ่อย

เดือนธันวาคม  ของทุกปี เจ้าต้นนี้จะออกดอก แล้วก็ผลัดใบ เวลามันผลัดใบ  ครูอ้อยใจหายทุกที.....เพราะยังไม่ได้ออกข้อสอบให้นักเรียนเลย

เมื่อต้นโกร๋น  หมายถึง  ครูอ้อยต้องคุมสอบนักเรียนแล้ว  ทำคะแนน เตรียมจะปิดภาคเรียน

ครูอ้อยไม่รู้ว่าชื่อ ดอกอะไร

   

จนกระทั่งถาม......ผู้รู้  คำตอบคือ  ดอกแคฝรั่ง

ครูอ้อยย้ำ ใช่หรือคะ   ตอนที่เรียนที่วิทยาลัยครู ก็มีแคฝรั่งดอกมันสีขาว ชุบไข่ทอดกินได้ด้วย

แต่นี่มันไม่ใช่นะ.....มันสีม่วง 

คำตอบคือ......ฝรั่งแบบ....ตุ๊ด  ไงล่ะ

ขำ  หรือ ...ยัง..ไม่ขำ  คะ