กาพย์ + กลบท

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


@ ธรรมประเสริฐ เทิดปรกเศียร

จักมุเพียร เจิดมรรคพร

เมตตาสรรค์ มั่นเตือนสอน

รักอาทร รอนอธรรม

@ ธรรมโปรดสอน ทอนปรุงสร้าง

ตัว"กู"กร่าง แต่งกงกรรม

ปลุกยั่วละ ประโยชน์ล้ำ

คลายโศกนำ ค้ำสุขนาน

กาพย์โกสุม ๒๔ + กลบทกบเต้นต่อยหอย

ประยุกต์โดยคุณ chupong 10 ก.พ. 14

http://www.reurnthai.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)