ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนวันที่14/07/63

ช่วงเช้าได้นั่งจับกลุ่มร่างแผนที่เดินดินและ TIMELINE

ในการฝึกงานและช่วงบ่ายได้นั่งฟังประชุมของอาจารย์

ช่วยเสิร์ฟน้ำ ทำความสะอาดห้องผ่านไปอีก1วันในการฝึกงาน

ปล.ลืมถ่ายรูปเพราะไม่ได้จับโทรศัพท์กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)