เรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้และนำมาปรับใช้งาน

เรื่องที่น่าศึกษาเรียนรู้และนำมาปรับใช้งาน

  1. ระบบอัตโนมัติ
  2. ระบบปฏิบัติการลินุกซ์
  3. การสร้างเว็บแอพด้วยภาษาพีเอซพี
  4. ระบบออเทนติเคชั่น
  5. ระบบจีไอเอซ

    บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน eoffice    ความเห็น (0)