โครงการค่ายอาสานานาชาติแบบกลุ่ม ๒๕๕๙ / Group Workcamp 2016

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการค่ายอาสานานาชาติแบบกลุ่ม ๒๕๕๙ / Group Workcamp 2016

Voltra Group workcamp in Chiang Mai, 3-9 Jan 2016
กลุ่มอาสาสมัคร นักศึกษาจากฮ่องกง ๓ - ๙ มกราคม ๒๕๕๙ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 
สมาคมจิตอาสา https://www.volunteerspirit.or.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการค่ายอาสานานาชาติแบบกลุ่ม / Group Workcampความเห็น (0)