โครงการค่ายอาสานานาชาติแบบกลุ่ม ๒๕๕๘ / Group Workcamp 2015

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงการค่ายอาสานานาชาติแบบกลุ่ม ๒๕๕๘ / Group Workcamp 2015 

France Scout Group 8 -28 /07/2015 Farm Stay Trang

France Scout Group Agrinature

VSAVS01 Ban Thung Klom Camp (Shigha Camp) 


กันยายน 

Teen-Group Workcamp IIWC- Songkhla Zoo 10 -16 September 2015

There are 11 Indonesian Secondary school students with 2 teachers, one IIWC Campleader and Jam VSA Campleader.

Japan Group Workcamp - Nakon Rachasima 
สมาคมจิตอาสา https://www.volunteerspirit.or.th/บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการค่ายอาสานานาชาติแบบกลุ่ม / Group Workcampความเห็น (0)