เอกชัย บุญอาจ
นาย เอกชัย บุญอาจ เอก บุญอาจ

หลักธรรมในการดำเนินชีวิต


พรหมวิหาร 4เมตตา-ความปรารถนาดี กรุณา-ความช่วยเหลือ มุฑิตา-ความยินดี อุเบกขา-ความเป็นกลาง

ฆราวาสธรรม 4 สัจจะ-ความซื่อตรงจริงใจ ทมะ-ควบคุมจิตใจ ขันติ-ความอดทน จาคะ-ความเสียสละ

อิทธิบาท 4 ฉันทะ-ความพอใจ วิริยะ-ความเพียร จิตตะ-ความตั้งใจ วิมังสา-การไตร่ตรอง

สังคหวัตถุ 4 ทาน- การให้ ปิยะวาจา-การพูดจาไพเราะ อัตถจริยา-ช่วยเหลือสงเคราะห์ สมานัตตตา-วางตัวเป็นกลาง

อริยะสัจ 4ทุกข์-ความเศร้าหมอง สมุทัย-สาเหตุของการเกิดทุกข์ นิโรธ-วิธีการดับทุกข์ มรรค์-แนวทางในการดำเนินชีวิตให้พ้นทุกข์

ละสังโยชน์ 31. ละสักกายทิฐฐิ- เห็นว่าวันหนึ่งเราต้องตาย 2. ละวิจิกิจฉา - ไม่สงสัยใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์3. ละสีลพตปรามาส - รักษาศีล 5 ครบถ้วน บริสุทธิ์ ตั้งใจปราถรถนานิพพาน

หมายเลขบันทึก: 677822เขียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2020 16:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2020 16:25 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี