อากาศแปรปรวน

เดี๋ยวฝนตก.... เดี๋ยวแดดออก

เดี๋ยวร้อน...... เดี๋ยวหนาว

เดี๋ยวดี....เดี๋ยวร้าย (เอ๊ะ !! คนหรืออากาศ ?)

อยู่นิ่งๆ .... สักพัก เรียนรู้

เรียนรู้.....และเรียนรู้

มันเป็นเช่นนั้นเอง

เกิดขึ้น...มีอยู่....และดับไป