เสียงจากคนค่าย : มีความหมายใดในกิจกรรม

ทำกิจกรรมแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง ทำกิจกรรมแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงใดกับตัวเองบ้าง


ทุกๆ ครั้งที่นิสิตจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือแม้แต่การออกค่ายอาสาพัฒนา  คำถามที่นิสิตคุ้นชินที่ได้ยินจากผมก็ เช่น

  • ทำกิจกรรมแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
  • ทำกิจกรรมแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงใดกับตัวเองบ้าง"

รวมถึง "ทำกิจกรรมแล้ว เกิดการเปลี่ยนใดกับคนอื่น หรือชุมชน"
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (0)