เมื่อวันที่ 14 ธค มีการประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิควิชาการ(Technical Management team, TM team)  ดิฉันได้หยิบยกประเด็น “ทำอย่างไรให้คนของเรา เข้าใจ เข้าถึง และนำ ISO ไปใช้มากขึ้น” หลังจากระดมสมองเสร็จ ก็มีข้อสรุป ออกมาว่า


• TMR, QMR (Quality Manager Representative) ของหน่วยต้องช่วยกัน ปชส ให้มากขึ้น
• จัดประกวด คำขวัญ ออกแบบธง ISO รับรางวัลต้นปีหน้า และเร่งปักธง ติดสติกเก้อร์ทันที
• มีการเยี่ยมชม จากกรรมการ ISO หรือเพื่อนห้องแลบอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนลัด หน่วยไหนพร้อมที่จะรับแขก แจ้งความประสงค์มาในแบบประเมินตนเองของหน่วย ภายในวันที่ 22 ธค นี้
• และตอบคำถาม ISO ทาง web board ของภาค
(พี่ริ่งท่านเสนอ) เราจะปล่อยคำถามสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละกี่ข้อ แล้วแต่ความขยันของกรรมการ มีวิธีอย่างนี้ค่ะ


1. ปล่อยคำถามทุก จันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นคำถาม 5 ตัวเลือก และอธิบาย คำถามที่ให้อธิบายส่งได้ที่ TMR ของหน่วย
2. สำหรับคนที่ใช้ web board ไม่คล่อง  TM ของหน่วยจะพิมพ์คำถามออกมาให้ และจะช่วยคีย์ตอบให้ด้วย ถ้าใครพบว่า TMR ท่านใดเรียกเก็บค่าบริการหรือขายคำตอบแจ้งที่ดิฉันนะคะ จะโดนข้อหาประพฤติมิชอบในหน้าที่ทันที   ฮา!!!! แล้วต้องรีบหุบ
3. กรรมการจะแจก QP ฉบับร่างให้เป็นขุมคลังแห่งความรู้แก่ทุกหน่วย รอสัปดาห์หน้าค่ะ
4. ทุกคนสะสมคะแนนไว้ ถ้าคะแนนเท่ากันจะจับฉลากรับรางวัล เรามีรางวัลเป็นเสื้อเหลืองไว้ใส่ปีหน้า ในวโรกาสครบรอบ 80 พระชันษาของพ่อหลวง อย่างน้อย 5 คน นะคะ
5. แจกรางวัล ในวันประกาศใช้ ISO ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกรา 2550 ที่ห้อง M…โดยท่านคณบดีจะเป็นผู้แจกรางวัลให้ วันนั้นมีรางวัล 4 ประเภทคือ    1) คำขวัญ   2) แบบธง  3) ตอบคำถาม ISO และ 4) Patho Otop 2


เตรียมตัวไปกวาดรางวัลกันเถอะค่ะ