บันทึกการเมืองไทยโดย Nikkei Asian Review

บันทึกการเมืองไทยโดย NikkeiAsian Review

เรื่อง Forgedin crisis, Thailand’s youth are discovering their political voice   ลงเว็บไซต์วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์๒๕๖๓

น่าอ่านมาก

วิจารณ์ พานิช

๑๒ ก.พ. ๖๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)